Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 2/2012

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren:
Skolutveckling med IT och ET

En solid, bred rörelse växer kring skolutveckling med stöd av it. Det vi här ser är systematisk skolutveckling, en praktikdriven utveckling, med stöd på förvaltningsnivå och med djup och nödvändig dialog med forskning, skriver Peter Becker i sin ledare.
 
TEMA OM SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING
Ett tema kring skriv- och läsutveckling med fokus på forskning (Sid 6, 9, 10, 12)

6   Skriva sig till svenska
Bloggen skapar stolthet och sammanhållning i förberedelseklassen i Trollhättan.
9   Forskning pågår:
Digitala verktyg i skriv - och läsinlärningen
Vad händer med läs- och skrivinlärning när nya typer av digitala verktyg används i årskurs 1-3 - nytt forskningsprojekt, lett av fil dr Sylvana Sofkova Hashemi, lektor vid Högskolan i Dalarna.
10   Forskning pågår: Skriva sig till läsning med dator
Forskare från Högskolan i Dalarna undersöker villkoren för Läs- och skrivlärande i år 1 när metoden "Att skriva sig till läsning på dator - utan penna" används i Sandviken.

12   Att skriva sig till läsning på dator - forskning och beprövad erfarenhet
Arne Trageton om debatten kring skriva sig till läsning och om forskningsfrågor.
 
DEBATT: Maria Stockhaus
Maria Stockhaus, Sollentuna kommun och SKL, om myterna i skolfrågan.

19   Stick hål på negativa myter om skolan!
Det är dags all göra upp med de negativa myterna om skolan, skriver Maria 5tockhaus (M), kommunalråd i Sollentuna.

 
KRITISKA PERSPEKTIV KRING MEDIER OCH LÄRANDE
Kring sociala medier och twitter som arbetsform, kring bilders betydelse för vår tolkning av världen, ett historiskt perspektiv på informationsöverflöd, problematisering av boken och webben som kunskapskällor och kring lärresurserna på nätet.

20   Information overload
Våra elever har det egentligen betydligt mer besvärligt än vad den amerikanska underrättelsetjänsten hade för drygt sjuttio år sedan, skriver Daniel Sandin.
24   Skolan där eleverna använder sin egen dator
Det talas mycket om BYOD, att låta eleverna ta med sina egna digitala verktyg. På Montessoriskolan i Falun är det genomfört.

26   Mina tweets och jag
Johan Groth twittrar vidare. Sociala medier som vardagsverktyg.
27   Minnet - en aktivitet
Erik Honken Holmqvist läser boken Lärande och minnande, där Roger Säljö m fl undersöker minne och lärande med stöd i olika forskningstraditioner.

29   Väck mig när vi är framme!
Argumenten för skolans datorisering ändras från år till år, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
30   Tolka bilden - tolka världen
Att förhålla sig till mediernas bild av världen är en angelägenhet inom alla ämnen i skolan, skriver Klas Viklund.
32   Boksamtal som grund för digitalt berättande
Gunilla Almgren Bäck om samarbete mellanskoldatatek, biblioteket och skolan.
36   Behöver lärresurserna organiseras?
När datorer förs in i skolarbetet, kanske de kan tjäna som diskussionsunderlag för att påbörja en utveckling av en mer sammanhållen och konsekvent hantering av lärresurser, menar Krister Widell.
39   Sociala medier - verktyg för skolutveckling
Mikael Parknäs om hur han som skolledare drar nytta av twitter.
40   Producera och distribuera kunskap i ett digitalt samhälle
Om hur kunskap växer i nätverk, jämfört med i bokverk, skriver Isak Benyamine i en recension av Too big to know.
42   IT på allvar - en del av den pedagogiska verksamheten
Låsta datorer har inget i modernt lärande att göra, skriver Mats Östling i en kommentar kring DIU och SKLs seminarieserie "Alltid på en måndag'.


Datorn i Utbildningen nr 2-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120323