Untitled Document Av: Carina Näslundh,
E-Post: carina.naslundh@canit.se

 

Nätreflekterar om sin lärprocess

– Det här är inte som loggböckerna man alltid skulle skriva i gymnasiet. Det var ingen som brydde sig då, man skrev ihop den och sedan så hände ingenting. Här skriver man hela tiden och det är inte bara läraren som kan se.

June Horntvedt och Veronica Slettedal är rörande överens om att de bloggar de skriver för att reflektera kring sitt lärande på kursen i Mediekunskap på lärarhögskolan i Tönsberg, några mil söder om Oslo, är betydligt effektivare än de loggbokssystem de träffat på tidigare under sin skolgång.

Bloggar har varit ett genomgående tema för studenterna på den ettåriga kursen. Dels skulle de själva lägga upp en blogg på nätet för att regelbundet skriva om kursen, vad de jobbade med, lärde sig, tänkte och tyckte. Dels skulle de följa ett par bloggare på nätet för att skriva en blogganalys.

Skillnaden är stor mellan de bloggar de själva skriver och de bloggar de följer på nätet.

– Att det är en skolblogg begränsar hur privat man vill vara, säger Veronica. Jag skriver privata saker i bloggen ändå, framför allt när jag sitter hemma och skriver, men det är ändå en skolblogg.

De bloggar de följer på nätet är helt annorlunda. Veronica har följt en blogg som heter ”Oslojenta” som skriver väldigt privat och ofta uppdaterar sin blogg flera gånger om dagen.

– Det är roligt att följa henne. Hon har över 10 000 läsare av sin blogg.

datoranvändande som fungerar
Alla i klassen har inte blivit hängivna bloggare under året som gått, men June och Victoria tycker att bloggskrivandet fungerar och att det borde vara någonting som skulle fungera bra också i grundskolan och gymnasiet.

– Det här är datoranvändning som fungerar. I skolan använder man alltid en massa speciella program. Det här bara fungerar. Och man kan använda det hemifrån.

I bloggen skriver de ner sina tankar och reflektioner kring hur det går med projekten på utbildningen och läraren kan kommentera. Sedan länkar de från sin blogg till den digitala mapp på skolans server där de samlar alla uppgifter de gör under kursen.

– Det är som en liten hemsida. Det blir publicerat på webben på en gång och andra kan komma med inspel och kommentera det man skriver.

– Det är att skapa någonting samtidigt också, påpekar Veronica. Jag brukar pyssla med min sida, ändra färger och design. Man kan ändra så att man får det som man vill.

uthålliga lärare
Än så länge har vare sig Veronica eller June gått tillbaka och tittat på hur deras bloggar visar vad de lärt sig under kursen. Men i maj är det tid för slutexamina och då är det dags för tillbakablick på reflektionerna.

Båda tycker att det är en fördel att bloggskrivandet har pågått under hela året och passar på att ge både en känga och ett gott råd till lärare som funderar på att använda bloggverktyg i undevisningen.

För att bloggar ska fungera i skolan krävs det att lärarna ser det som ett kontinuerligt arbetssätt, menar de.

– Lärare gör gärna speciella saker av allting, menar June. Det kan vara att nu ska vi lära oss blogga, och så gör man det i två veckor och sedan är det någonting annat som gäller.

– Det här året har vi skrivit blogg hela tiden, oavsett vilket ämne vi har haft. Det är en stor skillnad.

konstant utvärdering
Ida Johannesen tillhör också dem i klassen som tycker att bloggen i skolan är ett bra verktyg för kontinuerlig utvärdering. Och skrivandet behöver inte handla specifikt om skoluppgifter, det kan lika gärna vara en anteckning om att ”i dag har allt gått bra”.

– Dessutom är det roligt.

Ida som aldrig hade hållit på med datorer innan hon började på utbildningen har också börjat lära sig att koda på egen hand och vill lära sig ännu mer. För även om bloggverktygen inte kräver någon kunskap om html och programkodning kan den som kan koda använda sina kunskaper för att modifiera utseende och funktioner. Och det vill Ida, hon vill ha full kontroll över hur sidan ser ut på webben.

– Det är nästan som matematik. Det är jättekul.

skola och privatliv
Ida påpekar också att den blogg hon har för utbildningen är en skolblogg, privat skulle hon ha en annan typ av blogg.

– Jag reser mycket och då är det väldigt praktiskt och bra att kunna ha en reseblogg. Förut använda jag gruppmail, men nu senast gjorde jag en blogg som jag skrev och publicerade bilder på så att vänner och föräldrar kunde gå in och titta där hur vi hade det. Jag fick väldigt positiv respons från mina föräldrar på det.

Till hösten har Ida Johannesen sökt in på en författarskola och hon har funderat på att då skapa en blogg för att lägga ut texter och kunna få kommentarer på dem.

– Jag är väldigt positiv, och har fått en mycket positivare inställning till datorn. Det är bra att upptäcka att saker är enkla och fungerar.

 

Carina Näslundh,
frilansjournalist
E-Post: carina.naslundh@canit.se

artikel.länkar

www.idasblogg.blogspot.com
www.veronnicaslettedal.blogspot.com
www.junececilie.blogspot.com

Kursen i mediekunskap på lärarhögskolani Tönsberg:
www-lu.hive.no/media/Datorn i Utbildningen nr 3 2005. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 05]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 050505