Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3-05

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.
Vill du läsa hela tidningen, beställ här!


2
html
 

Tangentbordet glöder
Att erövra skriftspråket och att knäcka läskoden är fortfarande nödvändiga nycklar för att erövra kulturen, skriver Peter Becker i sin ledare.

6
  Informationssökning gav
sexåringar lust att lära sig läsa

– I projektet på Skivedsskolan i Forshaga har vi sett hur arbetet med söktjänster som Google påverkade elevernas motivation att lära sig läsa och hur detta var samman.ätat med motivationen att söka information, skriver AnnBritt Enochsson och Birgitta Moll.
10   Var står vi i dag?
Peter Becker har tittat närmare på de senaste undersökningarna kring IT-användningen i skolan.
12
  Fria verktyg för husbehov
Bosse Andersson tipsar om bra fria program för hemmadatorn..
13
html
 

Ordning med hjärnan på webben
Bloggar är temat i detta nummer av Datorn i utbildningen. Men vad ska man ha dem till?

14
html
 

Verktyg för reflektion och textskapande i skolan
Bloggar är enkla verktyg för webbpublicering som ger både lärare och elever möjlighet till stor flexibilitet. Dessutom är det skolans uppgift att vänja eleverna vid att skriva för offentligheten, menar Ruth Grüters-Eiken, lärare i tyska och norska som forskar kring bloggar i undervisningen.

17   Engagerade elever loggar med bloggar
– Målet är att få eleverna engagerade i arbetsmiljöfrågor. I tidigare kurser har de klippt ut tidningsartiklar, och refererat till tv-program, men efter några gånger har de tröttnat. Nu blir det på ett annat sätt, de kan leta på nätet, skriva och länka direkt i sina bloggar, säger Carl-Gunnar Fasth.
18   Typiskt bloggigt
Bloggar har blivit ett modeord. Men vad skiljer egentligen en blogg från vanlig hemsida. Och kan de skillnaderna underlätta webbpublicering i skolan.
20
html
  Nätreflekterar om sin lärprocess
Studenterna i mediekunskap på lärarhögskolan i Tönsberg använder bloggar som ett sätt att föra loggbok på nätet och reflektera över sitt lärande.
22 Lusten att skriva växte
– Barnen älskar det och det är bra för deras skrivande, säger George Mayo som tillsammans med sina elever gör ett webbtidning i bloggform.
24 Test av språklig förmåga
Provia är ett tilläggsprogram till Lexia som prövar grundläggande funktioner för språklig förmåga hos barn i åldrarna 6–12. Toura Hägnesten har testat programmet.
26 FDiU Väst: Rum för berättande
Medieskapande och berättande stod på programmet när medlemmarna i Föreningen Datorn i Utbildningen Väst träffades i början av april för att lyssna på Anders Hjort, mediepedagog på UR.
28
html
Design på schemat
Design berör flera av skolans ämnen och möjliggör ämnesintegrerad undervisning där teori och praktik alterneras. Samhällskunskap, historia, bild, musik, hemkunskap och slöjd är några av de ämnen där designkunskap är en naturlig del. Fruängskolan skriver om sitt arbete med design under
Designåret 2005.
32 Storebror ser dig och vet var du är
De nya teknikerna med minimala videokameror, liksom pass och bilar med övervakningschips ger vissa möjligheter att skydda oss mot terrorism – men innebär också hot mot den personliga integriteten. DIU ger förslag till arbetstema för högstadium och gymnasium kring de här frågorna.
34 Föreningen Datorn i Utbildningen håller årsmöte
13 maj är det dags för årsmöte i Föreningen Datorn i Utbildningen. Årsmötet hålls i Göteborg och i anslutning till mötet arrangeras ett seminarium med Arne Trageton.


Datorn i Utbildningen nr 3 2005. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 05]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 050505