Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.

 


Innehåll i DIU nr 3/2017

TEMA På spaning efter framgångsrik digitalisering för likvärdig skola
Ledaren: Att förstå sin tid – och äga sin framtid, sid 5
Vellinge: Nya möjligheter för alla, sid 7
Kunskapsskolan: Eleven i centrum, sid 9
Västerås: Digitaliseringen - en resa, sid 11
Stockholm: Självskattning – för digital förändring, sid 12
Jensinger: Kan rektorn fixa beställningarna, sid 14

TEMA Robotar, programmering och problemlösning
Femteklassarna lärare i programmering, sid 32
Elever bygger ny stad i Minecraft, sid 35
Programmera robotar - och tävla i VM, sid 36
Programmeringskommission i Stockholm, sid 38

TEMA Om skrivrevolution, läsningens gåva och medier - 500 år efter Martin Luthers teser
Rask: Den skrivande revolutionen, sid 22
Viklund: Om kapade identiteter - ny ungdomsroman, sid 28
Edvarsson: Läsning, en gåva för livet!, sid 30
Viklund: Martin Luthers 95 teser ger perspektiv på medier i vår tid, sid 39


 5   Ledaren: Att förstå sin tid – och äga sin framtid
Digitaliseringen är en av de riktigt stora omdaningarna av vår omvärld, vårt sätt att arbeta, att kommunicera, attmlära, skriver Peter Becker i ledaren.

7   Guldtrappan i Vellinge:
Nya möjligheter för alla

Guldtrappans jury är på besök i Vellinge, under sin spaning över landet kring framgångsrik digital skolutveckling. Här möter vi allt ifrån unga på Ljungenskolan som hemvant arbetar med lärplatta, lärplattform och video till grupper av nyanlända på Vellinges Lärcenter, som är helt integrerat i kommunens gymnasieskola, Sundsgymnasiet.
9   Guldtrappan möter Kunskapsskolan:
Eleven i centrum

Guldtrappans jury besöker Kunskapsskolan i Sverige. Den pedagogiska grundidén sätter varje elev i centrum. Eleven arbetar utifrån ett personligt schema och ämnesinnehållet – som redan från starten år 1999 samlades digitalt. Skolan ställer oss inför viktiga frågor kring hur lärmiljöer kan utformas, både de fysiska rummen och de digitala – och kring arbetets organisation.
11   Guldtrappan Västerås: Digitaliseringen som möjliggörare i en förändringsresa
När Västerås förskolor startade sin digitaliseringsresa tog man lärdom av de erfarenheter kommunens grundskolor gjort – både positiva och negativa.
12   Guldtrappan Stockholm: Självskattning – nav för digitalt förändringsarbete
Kontinuerlig självskattning har blivit ett centralt verktyg för utvecklingen av den digitala kompetensen i Stockholms gymnasieskolor.
14   Kan rektorn fixa beställningarna:
- Saker ska vara som vi vill!

Rektor måste inte vara den som kan mest om tekniken men hen måste vara den som förstår vad tekniken kan innebära för pedagogiken, skriver Edward Jensinger.
20   Plocket
Med notiser och Max Entins vassa tecknade kommentarer.
22   Den skrivande revolutionen
Pedagogiska innovationer kommer och går – men det digitala skrivandet består, skriver Stig Roland Rask.
24   Mot nya höjder för ökat teknikintresse
Intresset för naturvetenskap och teknik ökar bland lärare och elever i Kronobergs län. Nu sprids modellen till fler regioner i samarbete med Tekniska museet.
28   Om kapade identiteter på nätet i ny ungdomsroman
”För varje tusende följare man får så är risken stor att en av dem är ett riktigt psycho.” säger romanfiguren Stella i boken Den tusende följaren.
30   Läsning, en gåva för livet!
Läsningen är det absolut mest värdefulla vi kan ge våra elever, skriver Jenny Edvardsson i sin krönika.
32   Täby: Femteklassarna lärare i programmering

– Barnen är duktiga på att programmera och det är roligt att lära ut, säger Elias och Morgan, två femteklassare som håller programmeringskurser för eleverna i årskurs 2 och 3.
35   Härryda: Elever bygger ny stad i Minecraft
Härryda kommun planerar för en ny stor stadsdel med 25 000 invånare, för att få idéer och tankar kring den nya staden har så gott som alla kommunens elever engagerats.
36   Öckerö: Elever programmerar robotar och tävlar i världsmästerskapen

På Öckerö finns eleverna som har prorammerat sina robotar till vinster i både SM och VM – flera gånger.
38   Stockholm: Elever och lärare programmerar

Stadshuset i Stockholm fylldes under en eftermiddag av programmerande lärande och elever.
39   Martin Luthers 95 teser ger perspektiv på medier i vår tid

Martin Luthers kritik mot den katolska kyrkan lade grunden för en revolt som kom att bana väg för senare tiders revolutioner, skriver Klas Viklund.
 

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 3-2017. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 17]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 170417