Untitled Document

Av: Bo Helmersson,

 

[artikel.länkar]

NKUL 2006:
Norsk konferens om utbildning och lärande

 

Styrelsen för FDiU fick en inbjudan från sin norska motsvarighet, NPeD (Norsk Pedagogisk Dataforening, att skicka en deltagare till NKUL 2006 i Trondheim. NKUL är en konferens som arrangeras av NTNU, (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) och påminner om de konferenser med regional förankring som FDiU tidigare haft under ett antal år. Som representant för FDiU reste Bo Helmersson till Trondheim i maj, och här följer en rapport från konferensen.

Årets NKUL (http://www.nkul.ntnu.no/index.html) samlade 978 deltagare och det var inte helt lätt att välja bland alla intressanta inslag. Bland samarbetspartnerna fanns både statliga och kommersiella aktörer. Dessutom fanns utställningar där det var ett markant inslag av publiceringsverktyg.

Vissa inslag sändes direkt via strömmande media. Kan man inte sitta i realtid finns också möjligheten att se inslagen i efterhand. (http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/viewer/
?cid=ebc35073-1f07-4be6-a4fe-4776daa2acd8
)

kunnskapsløftet
Konferensen inleddes med inledningstal av norske utbildningsministern Øystein Djupedal, där han presenterade Kunnskapsløftet. (http://www.kunnskapsloeftet.no, http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/nyheter/
045071-230156/dok-bn.html
och http://www.kunnskapsloeftet.no/filer/
rundskrivkunnskapsloftet200206.pdf
), en omfattande reform för norsk skola. Nedan följer ett citat om grundläggande färdigheter, där man särskilt kan lägga märke till den sista punkten.

Grunnleggende ferdigheter Det vil bli lagt større vekt på utviklingen av elevenes og lærlingenes grunnleggendeferdigheter:

– å kunne uttrykke seg muntlig
– å kunne lese
– å kunne regne
– å kunne uttrykke seg skriftlig
– å kunne bruke digitale verktøy

prisutdelning
I inledningen företogs också prisutdelning av Den Norske Dataforenings NKUL-priser (http://dataforeningen.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=1448 ). Pristagare i olika klasser blev:

Programvaran MentorKit som används i Dialektxperten marknadsförs av företaget Norsk Interaktiv (http://www.norskinteraktiv.no/index.php)

från några programpunkter
Hole in the Wall experiments
The ”Hole in the Wall experiments” – self organising systems in primary education. Dr. Sugata Mitra, Chief scientist, NIIT Limited, New Dehli, India (www.niitholeinthewall.com, http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/mitra.html)

Dr Mitra satte ut en dator i avlägsna byar på indiska landsbygden och studerade hur barn tog till sig och delade med sig av kunskaper utan någon som helst hjälp.

IKT i matematik
(http://www.ntnu.no/delta/)
Studiet passer bra for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk. Exempel på denna nätbaserade kurs http://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasite/Viewer/
NoPopupRedirector.aspx?peid=a7e179da-11c8-4a46-8d91-a997dff95cd4&shouldResize=False#

Man kan notera att inlämningsuppgifter med grafer och matematisk text enklast skrivs för hand av eleverna, skannas och mailas till läraren för rättning och kommentarer.

IKT i naturfag
Wenche Erlien från Naturfagsenteret i Oslo presenterade naturvetenskapsresurser på nätet, t ex Skolenettet (http://skolenettet.no/), Realfag, naturligtvis (http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=22788&epslanguage=NO), naturfag.no (http://naturfag.no/) och Viten (http://viten.no/).

Eftersom våra svenska elever inte ska ha några större problem att läsa norska kan dessa resurser rekommenderas (med lite ämnesintegration på köpet).

Från Viten kan nämnas ett interaktivt program om genteknik (översatt till svenska!). En demo är tillgänglig på http://viten.no/demo.

Så här presenteras programmet på norska:

Genteknologi – et digitalt undervisningsprogram på viten.no

Genteknologi er undervisnignsporgram som er tilpasset elever på ungdomstrinnet og gymnaset.Ved hjelp av interaktive animasjoner, simuleringer, varierte oppgaver og tradisjonelle nettsider får elevene en innføring i temaet genetikk og anvendelser av genteknologi. Programmet inneholder kjente tema fra media og samfunnsdebatten, som for eksempel bruk av DNA-profil i kriminaletterforskning og genmodifiserte tomater.

För att komma åt programmen på Viten måste man registrera sig (OK även för icke-norrmän).

Mobil teknologi i skolen
NKI (http://www.nki.no/index.xsql) berättade bl a att alla deras nätbaserade kurser nu även går att köra på handdatorer.

Telenor (http://www.telenor.no/) redogjorde för undersökningar som visar att bland norska 10-11-åringar har 80% mobiltelefon och bland 13-14-åringar är det nära 100%.

Fokus brukar ligga på att mobiltelefonerna inte ska störa undervisningen, men man kan kanske fundera på hur ska denna potential i stället ska kunna utnyttjas i skolan?

Hur många digitalkameror finns det tillgängliga i en klass? Digitalvideokameror? Ljudinspelare? I stort sett lika många som antalet mobiltelefoner, och att använda dessa funktioner i undervisningen kostar inget. Intressant att höra från en mobiloperatör. Sedan togs naturligtvis också upp idéer som genererar inkomster för telebolagen, t ex fotobloggar.Ovanlig takbelysning i auditorium R2

Samarbete
NPeD medverkar i tidningen Skolemagasinet (http://www.skolemagasinet.no). Tyvärr finns inget material på webben för icke-prenumeranter.

Tidningen Datorn i Utbildningen har de senaste numren haft en del artiklar där norska förhållanden berörts, bland annat har det skrivits om den norska IT-satsningen i skolorna, om den norska Linux-distributionen och utvärderingen av denna, om IT-satsningarna i Oslo skolor liksom om skriv- och läsinlärningen med Arne Tragetons ansats.

Om man jämför med innehållet FDiUs SVIT-konferenser ser man att vi har väldigt många liknande idéer, och det kanske inte är så konstigt eftersom vi är grannländer med många likheter. Goda idéer ska inte behöva begränsas av nationsgränser. Det finns många nätresurser för norska skolor som direkt kan utnyttjas i svenska förhållanden. Omvändningen gäller säkerligen även för våra norska vänner. Använd nätet!

NPeD:s styrelse består av Harald Jørgensen, ordf., Grete Klottrup Larsen, Helen L. Bargel, Sindre Røsvik, Magni Romfo, Ole Christian Wold HaavikNPeD:s styrelse i ett soligt Trondheim.

Bo Helmersson,
styrelseledamot i FDiU och
lärare på Peder Skrivares skola i Varberg.

artikel.länkar

Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD):
http://npd.classware.no/?index=Om%20NPD

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet,NTNU: www.ntnu.no/Datorn i Utbildningen nr 4 2006. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 06]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 060602