Mattias Åkerman

TechnoMaker

Technon har sitt ursprung på 70-talet, med grupper som Kraftwerk, då de allra första syntharna skapades. Sedan dess så har technon utvecklats enormt och idag finns det ett oräkneligt antal olika grenar inom technon. Gemensamt för all form av techno är datorns inblandning i skapandet.
    Den utrustning som används i studios är givetvis väldigt dyr och för en vanlig person så finns det ingen möjlighet att kunna skapa technomusik själv utan att offra många tusenlappar på synthar och program.
    TechnoMaker från Scandinavian PC Systems är ett verktyg som enligt upphovsmännen skall göra detta möjligt för alla.

Lång väntan
Det första jag tänkte på när jag installerat TechnoMaker på min hårddisk var att det verkade ta onödigt lång tid att starta det. Det verkade nästan som om den läste igenom hela CD-ROM:en (som måste vara i under hela användningen av TechnoMaker) för att kontrollera att allt var kvar. När jag väl var inne i programet möttes jag av ett trevligt användargränssnitt och efter två minuter så var jag i full gång med min första technolåt.
    Med programmet följer en välskriven manual, som alltid från SPCS.

Lättanvänt
Principen med TechnoMaker är att man mixar ett antal färdiga ljudslingor som följer med på CD:en. Hela skapandet bygger på en sorts klipp- och klistrametod som faktiskt är väldigt lättanvänt. Du väljer en ljudslinga och klistar sedan in den på en s.k kanal. TechnoMaker har åtta kanaler, vilket innebär att du kan spela upp åtta olika ljudslingor samtidigt. De åtta kanalerna är nästan på gränsen till för lite, men det man skulle tjänat på fler kanaler skulle troligen gått förlorat i användarvänlighet.
    Under själva arrangenmangsfönstret finns en mixerpanel där det går att ställa in volymen för varje kanal. Det finns även en funktion för att kunna ändra volymen på varje kanal i tiden, vilket är mycket användbart.

Medföljande ljud
De ljudslingor som följer med finns i två versioner. En version som används när du arrangerar låten och en version som används när du gör en slutgiltig version av din skapelse, en s.k HQ-version. Skillnaden mellan dessa är ljudkvalitén, vilken är mycket bättre i den slutgiltiga versionen.

Begränsningar
Själva idén med att arrangera musik med samplade ljudslingor är inget nytt. Och TechnoMaker tillför heller inget nytt till den genren. Jag vet ett flertal program som gör samma sak som TechnoMaker fast mycket bättre och gratis! Ett exempel på TechnoMakers begränsning är att det inte går att ställa in tempot i låten. Det går inte heller att välja hur snabbt ljudslingan ska spelas upp. Dessa två begränsningar gör det nästan praktiskt omöjligt att kunna sampla egna ljudslingor för användning i ett arrangemang, som det står att det ska gå att göra i manualen. Det enda som man möjligen kan sampla själv är ljudeffekter och möjligtvis trumljud. Man är helt enkel fast med de ljudslingor som följer med Technomaker, eftersom de är speciellt anpassade för rätt tempo, ton och accordföljd.

Målgrupp
När ett program testas så skall man givetvis tänka på vilken målgrupp det vänder sig till. I det här fallet så borde målgruppen vara barn i mellanstadieåldern. Och för den målgruppen är Technomaker säkert väldigt roligt. I alla fall till en början.
    Tänk att få göra en egen låt till nästa klassfest. Det måste vara varje mellanstadieelevs dröm. Men, som sagt, så är skaparglädjen begränsad. Antalet ljudslingor är helt enkelt för litet. Hade det bara funnits fler och mer varierade, anpassade ljud att få tag på på så skulle Technomaker framstått som ett mycket bättre program än vad det gör nu.

Summering
Att kalla det ett program för musikskapande vore egentligen ett hån mot musiklivet. Upphovsmännen har troligen också insett TechnoMakers begränsning och väljer att kalla det för ett datorprogram, vilket är hedervärt.
    Det kan också leda till missförstånd kring technomusik som sådant. Efter att ha använt Technomaker får man bilden av att det verkligen är så här enkelt att göra technomusik. I själva verket så är det lika svårt som att göra vilken annan musik som helst.
    Kort sagt som introduktion och leksak kan TechnoMaker fungera, för jag kan inte neka till att jag hade roligt när jag gjorde mina technolåtar.


Mattias Åkerman

Praktikant vid KTH-Haninge, Multimedia,
Marinens väg 30,
136 40 Haninge.

TechnoMaker, Scandinavian PC Systems, 295 kr.
Avsedd för Win 3.11/ Win95 , CD-ROM, ljudkort och minst 8 MB RAM, 486 processor DX2 66 MHz


Datorn i Utbildningen nr 4 1996. Artiklar ur Datorn i Utbidlningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 980729