Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.

 


Innehåll i DIU nr 5/2016

TEMA Guldäpplet och professionen - från delande till kunskap
Ledaren: Professionen formulerar sig, sid 5
Bokcirkel i det utvidgade kollegiet, sid 27
Guldäpplets nominerade 2016: en samlad bild och röster från nominerade och jury, sid 12-20
Spel, elevers intressen och målen, sid 18

TEMA Läromedel i utveckling
Läromedel - digitala och analoga, sid 30
Läromedel, helt digitala, sid 34

TEMA Medie- och informationskunnighet - från Freinet till idag
Dubbelbokning av klassrum startskott för integrationsprojekt, sid 6
Skolutvecklingen har hunnit i kapp Freinets idéer, sid 285   Ledaren: Professionen formulerar sig
Lärarprofessionen formulerar i växande grad själv sin beprövade erfarenhet, i bloggar men nu också i bokform, skriver Peter Becker i ledaren, och lyfter fram den nyutgivna boken "Vi får det att funka".

6   Dubbelbokning av klassrum startskott för integrationsprojekt
En schemakrock mellan en grupp med elever på Individuella Alternativet och en grupp nyanlända elever ledde till ett medieprojekt som gav en starkt motiverande uppgift och förde samman grupperna.
12   Nominerade till Guldäpplet 2016
Drygt hundra lärare från hela landet har nominerats till lärarpriset Guldäpplet. Några av dem möter du här tillsammans med representanter från juryn.
18   Spel som nyckel till lärande – elevers intressen väg till att nå målen
Spel var ett sätt att nå fram till en stökig elev som kom igång med sitt skolarbete. I dag arbetar Guldäpplenominerade Felix Gyllenstig Serrao gärna i ämnesövergripande projekt med Minecraft.
22   Tingen styr våra beteenden
Tingen vi har till buds styr helt enkelt våra beteenden i olika avseenden och riktningar, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
24   Plocket
Med notiser och Max Entins vassa tecknade kommentarer.
27   Den digitala tekniken och det utvidgade kollegiet
Jenny Edvardsson, lärare i svenska på Wendesgymnasiet i Kristianstad ville ha fler kollegor att diskutera ungdomslitteratur med. Lösningen blev direktsända gemensamma boksamtal över nätet.
28   Historien om internet
Med enkla ord förklaras mediernas utveckling, internets födelse och den binära koden för att programmera datorer, skriver Klas Viklund i sin recension av Så funkar internet.
30   DIUs serie om digitala läromedel, del 6:
Digitala och analoga läromedel lever sida vid sida

- Användningen av de digitala produkterna ökar men vi ser ingen snabb process bort från tryckta läromedel, säger Ronny Petterson, förlagschef på Studentlitteratur i samtal med Jan Hylén.
34   DIUs serie om digitala läromedel, del 7:
Läromedlet som bara finns digitalt

I och med skolans tilltagande digitalisering har en lång rad nya aktörer dykt upp på läromedelsmarknaden. Jan Hylén har träffat Clio Online som lanseras nu.
38   Virtuell verklighet i fokus på skolkonferens i USA
Christina Löfving har besökt ISTE, den amerikanska konferensen och mässan kring it i skolan, och ger en rapport om årets trender.
40   Skolutvecklingen har hunnit i kapp Freinets idéer
- De senaste decenniernas läroplaner har fångat upp Freinets visioner om att elever ska utforska omvärlden och gestalta sin kunskap, säger Elisabeth Zätterström, lärare på Freinetskolan i Lund. Klas Viklund tecknar ett porträtt av en föregångare med hög relevans i internetåldern.

 


Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 5-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023


Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160910