Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 6-10

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5 html  

Ledaren: Kunskapens äpplen odlar vi själva
Läraryrket är en konst, som bara delvis kan läras ut, det måste levas. Behärskandet av konsten växer ur egen praktik – och reflektion och diskussioner kring denna, skriver Peter Becker i ledaren.

6  

Dator till varje elev – en fråga om social integration i Uruguay
I Uruguay finns ett nationellt program för att ge alla skolelever egen dator och tillgång till Internet och det övergripande målet är social inklusion. Staffan Hessel rapporterar.

10 html  

Önskelista till en (ny) utbildningsminister
Vi ville ge lite hjälp till den nye/nygamle utbildningsministern. Så vi bad ett antal personer att bidra med sina synpunkter. Vi länkar till bloggen Framtidens lnärande, där diskussionen fortsätter.

16  

DIU finalist till Kunskapspriset 2010
DIU är en av tre finalister till Kunskapspriset, i kategorin skola.

18  

Plocket

20  

Internationellt samarbete stärker utbildningens kvalitet
Jag har genom åren sett många exempel på att man genom internationellt samarbete och utbyte med både EU och resten av världen, stärker utbildningens kvalitet i de svenska skolor och universitet som är engagerade i detta, skriver Ulf Melin.

22 html  

Klassbloggen som ger lust och struktur
I klass 2B på Årstaskolan i Stockholm fungerar klassbloggen som ett informationsnav för kommunikation med både elever och föräldrar. Josef Sahlin, klassens lärare är en av finalisterna till Guldäpplet 2010.

26 html  

Samtalet i de sociala medierna ger nya dimensioner till samtalet i klassrummet
Att ständigt lära sig, lära nytt, lära om, få nya tankar och insikter i dialog med andra. Det är en stark drivkraft för Kristina Alexandersson, en av årets tre finalister till lärarpriset Guldäpplet.

28  

En plattform för framtiden – funderingar kring att lägga ett systempussel
Med en allt större andel av skolnärvaron förlagd online är det logiskt att skolan vill tillhandahålla även en digital skolmiljö. Men är tanken på en lösning, en plattform realistisk? Eller ens önskvärd?

30 html  

Barn är olika och nätet mångfacetterat
Positivt eller negativt? Hur ska vi egentligen bedöma barns relationer till nätet, undrar Stig Roland Rask i sin krönika.

31  

Webbens innehåll organiserat på plattform
Vem vinner slaget om utformning och innehållsstruktur i framtidens så kallade lärplattformar? Krister Widell, ger en bakgrund och reder ut begreppen.

35  

Läsardebatt: Anpassa lärandet till elevernas behov
Lärare behöver få tillgång till lätthanterligt utbildningsmaterial som inte kräver extra utbildning eller anses för komplicerat, skriver Dave McCollom, utbildningsansvarig på TechSmith.Datorn i Utbildningen nr 6 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 101025