Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 6/2015

STORT TEMA DIGITALA LÄRRESURSER
Skolbiblioteket som resurs, sid 8
Debatt: dags att ta frågan om digitala läromedel på allvar, skriver debattörer. Sid 24
Max Entin reflekterar över läromedel, sid 29
Boktips: digitala verktyg i undervisningen, sid 32
Svårt med digitala läromedel i Sverige? sid 34
Nästa generations digitala lärresurser, sid 35
Digital lärobok väg till digital didaktik, sid 36
Från skolbok till digitalt läromedel, del 2 sid 38

TEMA FINALISTER GULDÄPPLET 2015
Finalisterna till Guldäpplet 2015 presenterades på Bokmässan, sid 16
Juryns särskilda pris till Micke Kring, Årstaskolan, sid 18


5   Ledaren: Nationella strategier för skolans digitalisering på väg
Vi behöver steg för steg förbättra vår undervisning och våra resultat. Systematiskt och gemensamt bli bättre lärare. Inte bara premiera de bästa utan utveckla former att gemensamt bli bättre, skriver Peter Becker i ledaren.

6   Med bokmässan som klassrum
Om digital skapande, berättelser och programmering. Att eleverna får kunskap i kodning är en demokratifråga och handlar om att ge allmänbildning och spetskompetens, menar Jacob Möllstam, lärare på Jonsereds skola i Partille, och Carl Heath, forskare vid Interactive Institute Swedish ICT.
8   Coolt att hänga på skolbiblioteket
Skolbiblioteket ska vara en plats dit eleverna vill komma inte bara för att läsa böcker, menar Sofia Malmberg.
10   Digitala prov: Farhågor, utmaningar och möjligheter
Det finns redan digitala prov i Sverige – teoriproven till våra körkort. Vad kan skolan lära av Trafikverket?
13   Finland: Digitala prov - ämne för ämne till 2019
Digitala prov införs nu steg för steg i Finland.
14   Res med DIU till BETT 2016
Dags att anmäla sig till DIUs resa till London och BETT.
16   Guldäpplet: Finalisterna utvecklar lärandet med digitala arbetssätt
För första gången presenterades finalisterna till Guldäpplet 2015 vid ett publikt evenemang. Det var på Molnets scen på Bokmässans första dag som de tre finalisterna avslöjades.
18   Särskilda priset till Micke Kring, Årstaskolan i Stockholm
Särskilda priset till engagerad möjliggörare. Micke Kring, Årstaskolan i Stockholm, är årets vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris.
20   Passivt tyst eller aktivt schysst?
Är det så att nätet gör någonting destruktivt med oss? Att det plockar fram våra sämsta sidor? undrar Stig Roland Rask.
22   Ett paradigmskifte behövs i skolutveckling
Per Kornhall om forskning kring betydelsen av att man arbetar med utveckling på ett iterativt sätt och i kombinationer där forskare, chefer och lärare arbetar tillsammans i nätverk för att förbättra system och undervisning. Att kritiskt undersöka och förändra sin verksamhet för att förbättra sina metoder.
24   Debatt: Vart går skolpengen?
Det är dags att ta frågan om digitala läromedel och lärresurser på allvar, skriver flera debattörer.
26   Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg
Både elever och lärare blir mer aktiva med digitala verktyg, säger Patricia Diaz, nominerad till Guldäpplet 2015.
28   Plocket
29   Max Entins vassa ritstift - om brist på lärresurser.
30   Medier och lärande – med DIU på Bokmässan
Digitaliseringen utmanar medier, makthavare och medborgare – från DIUs stora seminarium på Bokmässan.
32   Ny handbok: Inspiration och konkreta tips kring digitala verktyg i undervisningen
En bok som ger nybörjare en startpunkt och den som redan är igång får inspiration, skriver Ulrika Jonson.
34   Varför är det så svårt med digitala läromedel i Sverige?
Vad vet vi om behov och vad kan göras för att underlätta utvecklingen av och efterfrågan på digitala läromedel i Sverige?
35   Hur hitta nästa generations digitala lärresurser?
Varför är det viktigt med metadata? Fredrik Paulsson förklarar.
36   Digital lärobok väg till digital didaktik
Analoga läromedel har svårt att mäta sig med de digitala, menar Bo Kristoffersson, ny krönikör i DIU.
38   Från skolbok till digitalt läromedel, del 2: Fortsatt nedgång och nya medier
Rolf Ekelunds serie för DIU om läromedlens utvecklingen genom 70 år av skolreformer.
I dessa och andra artiklar ges konkreta exempel och recensioner, framtidsperspektiv och diskuteras digitala resursers specifika karaktär och innovationer, metoder för tillgång till digitala resurser, skolbibliotek, affärs- och licensmodeller, liksom eget skapande och systematisk lärprogression baserad på läroböcker mm.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 6-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151010