Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.

 


Innehåll i DIU nr 6/2016

TEMA Guldäpplet och lärandet
Finalisterna till lärarpriset Guldäpplet
– Vi har lärt oss att det är när motståndet finns som lärandet sker, Per Ahlqvist, Martin Löfgren, sid 8
– Jag gillar att ha många bollar i luften, Anton Fagergren, sid 10
– Datorn beräknar och människan ägnar sig åt tänkandet, Jonas Hall, sid 12

TEMA Guldtrappan - skolhuvudmän i framkant
Ledaren: Tiden är över då man kunde delegera it-frågorna, sid 5
Sex skolhuvudmän har utsetts som mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016. De sex skolhuvudmännen är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköping, Sandviken, Simrishamn, Sollentuna och Sundsvall kommun, sid 26-39

TEMA Bokmässa - skola, kunskap & digitalisering
Vad kan en skola vara - kunskap och bildning i en digital era, sid 18
Yttrandefriheten har ingen åldersgräns, sid 40
Debatt: Elever och lärare lämnas i sticket med IT i skolan, sid 42


 5   Ledaren: Tiden är över då man kunde delegera it-frågorna
När alla lärare och alla elever ska ges tillgång till digitala verktyg måste skolledare och skolhuvudmän ta ansvar för att driva förändringsprocessen, skriver Peter Becker.

7   Guldäpplefinalister och unga röster
Årets finalister till lärarpriset Guldäpplet presenterades på Bokmässan. Andra inslag i DIUs program var sjätteklassarna som berättade om sina medievanor.
8   – Vi har lärt oss att det är när motståndet finns som lärandet sker
Att samtala med stöd av digitala forum är ett bra sätt att arbeta med värdegrundsfrågor menar Guldäpplefinalisterna Per Ahlkvist och Martin Löfgren.
10   – Jag gillar att ha många bollar i luften
Jenny Edvardsson möter Anton Fagergren, förskollärare och en av finalisterna till Guldäpplet 2016.
12   – Datorn beräknar och människan ägnar sig åt tänkandet
– Vi lever i en matematisk guldålder, säger Jonas Hall, lärare i matematik och finalist till lärarpriset Guldäpplet.
14   Lärande för nyanlända i fokus för Guldäpplejuryns särskilda pris
Anna Kaya och Hülya Basaran, båda lärare i svenska som andraspråk har utsetts till vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris. Presenteras i kommande nummer av DIU!
16   Sonny, Sally och Florence
Man vill med teknikens hjälp förenkla, rationalisera, effektivisera och underlätta olika processer, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
18   DIU-samtal på Bokmässan:
Vad kan en skola vara

Skolan är i fokus i de nordiska länderna, inte minst utifrån digitaliseringen av samhället. DIU-samtal på Bokmässan med sikte på de grundläggande frågorna om kunskap och bildning i en digital era, lett av Jan Hylen med två forskare professorerna Jan-Eric Gustafsson, nyutnämnd ordförande i skolkommissionen och Mikael Uljens, Åbo Akademi och Jakob Harder, vicedirektör för danska skolmyndigheten Styrelsen för IT och läring.
22   Debatt:
Dags att påskynda digitaliseringen av de nationella proven
Norska lärare analyserar – svenska lärare rättar prov, skriver Peter Becker och Stig Roland Rask i ett debattinlägg.
24   Plocket
Med notiser och Max Entins vassa tecknade kommentarer.
Ett-ett-kartan utvecklas vidare.
26   Guldtrappan 2016:
Sex skolhuvudmän som inspirerar
Sex skolhuvudmän har utsetts som mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016. Urvalet har gjorts med stöd av sju kriterier för att bedöma verksamheten. De sex skolhuvudmännen är Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköping, Sandviken, Simrishamn, Sollentuna och Sundsvall kommun.
40   DIU-samtal på Bokmässan:
Yttrandefriheten har ingen åldersgräns
– Det finns nya kanaler, till exempel twitter och Facebook. För politikens del gäller det att vara där människor, och ungdomar är, säger Olle Wästberg i samtal med Brit Stackston, Dilsa Demirbag Sten och Helena Dal, lett av Peter Becker.
42   Debatt:
Elever och lärare lämnas i sticket med IT i skolan

Lärarna lämnas vind för våg när det gäller IT i skolan. Det saknas både resurser till inköp och tillgång till digitala läromedel, skriver DIU, Lärarnas Riksförbund och läromedelsförlagen i ett debattinlägg.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 6-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 161021