Untitled Document

Av: CARINA NÄSLUNDH
E-Post: carina.naslundh@diu.se

 

Sim City:
Samhällsbygge i datorspel

Bra arbetstillfällen, vettiga bostäder, god energiförsörjning, bra samhällsservice, skolor, goda kommunikationer, rekreationsmöjligheter, rimliga skatter, låg brottslighet, ren luft och bra vatten, fungerande sophantering. Det är saker som brukar uppskattas av invånarna i Sim City. Spelet som ofta nämns som exempel när frågan om det går att använda kommersiella spel i undervisningen kommer upp.

Att Sim City kan ge stora insikter i hur ett samhälle byggs upp, ur många olika aspekter, är det många som anser. Och efter en stunds surfande på nätet är det lätt att inse att det finns många engagerade lärare runt om i världen som använder sig av spelet i geografi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik med mera.

Några som framgångsrikt använt sig av spelet i Sverige är byggbranschen som låter de skolor som deltar i tävlingen Future City starta sitt framtidsbygge med att göra en plan över sin stad i Sim City. En plan som de elevgrupper som deltar sedan ska dels beskriva skriftligt och muntligt, dels bygga en fysisk modell av.

Styrdokumenten och Sim City
Två lärarstudenter på Malmö högskola, Anna Euström och Lotta Hofverberg har i en undersökning använt spelet i NO-undervisningen i två klasser i årskurs 5-6. Och de konstaterar bland annat att det är viktigt att som pedagog vara insatt i spelet, ha ett bestämt syfte och styra in eleverna på rätt spår med frågor, bestämda mål och gemensamma diskussioner, annars uppstår inget lärande.

– Spelet ger en bra grund till diskussioner om hur vårt samhälle fungerar.

De ser inte heller några svårigheter i att koppla spelets innehåll till skolans styrdokument. Anna Euström och Lotta Hofversten har gått igenom strävansmålen och uppnåendemålen i grundskolans kursplaner i matematik, biologi, fysik, kemi samt teknik och jämfört med innehållet i Sim City och det finns många kopplingar.

– Spelet i sig anser vi inte ger eleverna ämneskunskaper utan det är spelandet i kombination med en diskussion och en vidare undersökning utanför spelet som gör att eleverna lär sig något, menar de.

läs mer
Kommersiella datorspel – en studie av SimCity i undervisningen, av Anna Euström och Lotta Hofverberg. Examensarbete lärarutbildningen, Malmö högskola hösten 2006. Du hittar enklast uppsatsen på www.uppsatser.se
Sim City i skoltävling, DIU nr 8 2004
Future city: www.futurecity.nu
Teacher´s guide till Sim City (från speltillverkaren): http://simcity3000unlimited. ea.com/us/guide/tips/teachers/index.phtml

 

CARINA NÄSLUNDH
E-Post: carina.naslundh@diu.seDatorn i Utbildningen nr 7 2007. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 07]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 071105