Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.

 


Innehåll i DIU nr 7/2016

TEMA Leda och styra digitalisering i skolan: Guldtrappan, skolhuvudmän och professionernas roll
”Digitaliseringen är som att skolan följer med en hem – fast inte på något jobbigt sätt”, 28
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan till sex skolhuvudmän, 34
Digitaliseringen förändrar allt, 16
Styra och leda – digitalisering i skolan, 20
Digitala prov – försöksverksamhet, 14
Digitala ekosystem – sätt att fånga helheten, 26
Digitala läromedel – från bok på burk till nya verktyg för lärande, 32
Från framtid till samtid, 22
Debatt: Lärdomar av en lärplattform, 12
Ledaren: Vem sitter i förarsätet och vilka gör färdplanen?, sid 5

TEMA Medier och samtid
Missbruksmetaforer och gränssättningsgränser, 36
Mobiltelefonen – livlina för människor på flykt, 38
Vandringssägnerna som hjälper oss att förstå internet, 40

 5   Ledaren: Vem sitter i förarsätet och vilka gör färdplanen?
Ett debattinlägg i detta nummer tar upp införandet av ny teknik (en lärplattform) vid skolan och lärarnas möte med denna. Hela numret av tidskriften DIU kretsar i vid mening kring detta tema skriver Peter Becker, chefredaktör. Frågan gäller ledandet och styrandet av digitaliseringen och professionernas roll i denna.

6   Prisutdelning Guldäpplet: Viktigt pris som sätter ljuset på den moderna undervisningen

– Guldäpplet är professionsutveckling när den är som allra bäst, sa Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund under prisutdelningen av årets Guldäpplen.
12   Debatt: Lärdomar av en lärplattform
Hur tas lärarnas erfarenheter och reflektioner tillvara i arbetet med lärplattformar, frågar Daniel Sandin i ett debattinlägg.
14   Digitala prov – försöksverksamhet viktig
– Det är viktigt att vi kommer igång med en egen försöksverksamhet sa Ulrika Carlsson, talesperson i skolfrågor för Centerpartiet som en av många röster på Framtidens lärande.
16   Digitaliseringen förändrar allt
Skolan är ingen isolerad enhet utan en central del i uppbyggnaden av samhället, menar Ann Hellenius, it-direktör i Stockholms stad.
18   Botkyrka: Språk och yrkesidentitet
För att lära sig ett nytt språk behöver man vara ute i samhället och möta människor. Det gör SFI-studenterna i Botkyrka när de filmar och diskuterar mötena.
20   Styra och leda – digitalisering i skolan
I spannet mellan vision och pedagogiskt vardagsarbete ska ledarskapet skapa förutsättningar för skolans digitalisering – men hur gör man i praktiken?
22   Från framtid till samtid
Det som kännetecknar Framtidens lärande är just samtalen, att det ges utrymme att fördjupa och vidga diskussionerna, skriver Malin Söderberg.
24   Plocket
Med notiser och Max Entins vassa tecknade kommentarer.
Kartan med Guldäpplets vinnare.
26   Digitala ekosystem – sätt att fånga helheten
Ett digitalt ekosystem för pedagogisk verksamhet är precis som naturliga system känsligt för störningar och obalans.
28   ”Digitaliseringen är som att skolan följer med en hem – fast inte på något jobbigt sätt”

Sundsvall arbetar med att via dialogsamtal med eleverna lyssna in deras tankar kring skolans digitalisering.
30   Lärplatta på idrotten och på Särvux
Lärplattan är ett mångsidigt verktyg, som kan ha olika funktioner i olika ämnen och undervisningssituationer. Det visade lärare som medverkade på Framtidens lärande.
32   Digitala läromedel – från bok på burk till nya verktyg för lärande

– Den viktigaste nyttan med digitala läromedel är att de ger struktur, säger Åke Grönlund, professor Örebro universitet. Med kommentar av Marcus Ander, konceptansvarig för digitala läromedel på Gleerups.
34   Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan till sex skolhuvudmän

– Nomineringsförfarandet är väl värt jobbet! Det tvingar oss att verkligen tänka till och systematisera, säger Lennart Henriksson, it-samordnare i Sundsvall och en av mottagarna av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016.
36   Missbruksmetaforer och gränssättningsgränser
Var fjärde högstadieelev spelar datorspel minst tre timmar per dag. Det är inte möjligt utan att föräldrarna på ett eller annat sätt tillåter det, skriver Stig Roland Rask i krönikan.
38   Mobiltelefonen – livlina för människor på flykt
Tekniska museet lyfter fram mobiltelefonens betydelse för människor på flykt i en ny utställning. Klas Viklund har gjort ett besök.
40   Vandringssägnerna som hjälper oss att förstå internet
Sagor, myter och vandringssägner har i alla tider varit ett sätt för människor att förhålla sig till det främmande. I dag sprids många vandringssägner i sociala medier.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 7-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Upptakt Arena för svensk skola
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 161111