Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.

 


Innehåll i DIU nr 8/2016


 5   Ledaren: Att så inför våren
Framtidens lärande har sedan 2009 satt fokus på vilka stödjande strukturer som måste finnas runt lärare och eleven för att realisera de digitala möjligheterna, skriver Peter Becker, chefredaktör. Det handlar om att utpröva, utforska och dela landvinningarna.

6   Digitala prov – frågan om automatisk rättning engagerar
Kan digitala prov ersätta lärarens manuella rättande – till fullo? Det samtalar Stig Roland Rask och Ulf Jämterud om.
10   Get in the game!

Att i utbildning arbeta med metodik från spel, det som kallas spelifiering, skapar ett oerhört engagemang hos eleverna, menar Adam Palmquist, Guldäpplenominerad lärare i Göteborg.
14   Digital kompetens i norska skolor
Oslo och den digitala skolutvecklingen i Norge är målet för DIUs beslutsfattarresa, dagarna innan BETT.
15   Ny Osloskola med helhetssyn kring skolutveckling med IT
Teglverket skole är en nystartad Osloskola som vunnit det norska innovationspriset för sin tydliga strategi för digital kompetens hos både lärare och elever.
16   En titt i spåkulan – Vilka blir trenderna på BETT 2017?
Mats Östling plockar fram kristallkulan och förutsäger vad vi kommer att få se på BETT-mässan 2017.
19   Digitala coachernas tips: Våga ta steget och fråga eleverna

Många gånger har eleverna kunskaper kring digitala hjälpmedel som lärare kan dra nytta av, menar Kalmarsunds gymnasieförbunds digitala coacher.
20   ”Osäkerheten är priset för demokrati”
Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i ett öppet samhälle, sa Edward Snowden, när han medverkade via videolänk på årets Internetdagar.
22   I Finland heter Östersjön – Östersjön
Kan den västliga Östersjön förklara varför finska barn har så svårt med väderstrecken? Det undrar Stig Roland Rask i sin krönika.
24   Ordna din egen regionala kompetensdag om IT

Hur ser receptet ut för en lyckad och hållbar kompetensdag om digital skolutveckling? Tina Sundberg, IT-pedagog på AV-Media Kronoberg ger sina bästa tips.
26   Årets nätspridare i Kronoberg
AV-Media i Kronoberg har utsett ”Årets nätspridare” – en regional variant av Guldäpplet.
28   Återerövring av professionskunskapen och renässans för ämnesdidaktiken

Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola, och Per Kornhall, debattör, om värdet av professionskunskapen.
32   Plocket
Med notiser och Max Entins vassa tecknade kommentarer.
Kartan med Guldäpplets vinnare.
34   Tio skolhuvudmän nominerade till Guldtrappan

Nomineringen till Guldtrappan 2017 är avslutad och tio skolhuvudmän har valts ut för vidare beredning.
36   Skolmiljö och lärande för framtiden
Lärmiljön är ett samlande begrepp. Allt hänger ihop, den sociala, den pedagogiska och den fysiska lärmiljön, säger Mikael Parknäs, rektor för en skola som inte finns – än.
38   En berättelse om nätets mörka sidor: Jamie Bartlett utforskar den digitala underjorden
Om nätets baksidor berättar den brittiske journalisten Jamie Bartlett i sin nya bok ”Det mörka nätet”. Klas Viklund reflekterar utifrån boken.
40   Facebooks företagsregler är vår nya tryckfrihetsförordning
Den svenska tryckfriheten firar 250 år och utmanas av ängsligheten i ett allt hårdare debattklimat, skriver Klas Viklund.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 8-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 161211