Om tävlingen
 
Presentation
Anmälan
Kalendarium
Inlämning av bidrag


Öppet forum
 
Fråga, tipsa, debattera


Arbeta med skoltidning
 
Hur går man tillväga
Uppslag för innehåll
Länkar och litteraturtips


Handledningar
 
Text för tidning
Bild för tidning
Göra serier
Att skapa en webbplats
Upphovsrätt


Evenemang
 
Veckans profil
Galleri 2000
Galleri 1999
Skolforum 1-4 nov
Netdaysveckan


Datorn i Utbildningen


      Datorn i Utbildningen
På Datorn i Utbildningens ordinarie webbplats hittar du många artiklar du kan ha nytta av i arbetet med skoltidningen. Förutom de artiklar som nämns här finns också artiklar kring skolprojekt, programvaror med mera.

Läs Carina Näslundhs reportage om läraren Gunilla Celén och hennes femmas arbete med förra årets vinnande bidrag i tävlingen om bästa skoltidning.
Naturligtvis ska du titta på resultatet också, http://www.savsjo.se/ljungaskolan/skoltidning.

Roger Kvarnlöv vid Tolita skola har arbetat med tidning i skolan i nio år. "En viktig pedagogisk lärdom är att ju mer eleverna får göra reportage ur sin egen livsvärld, desto bättre blir tidningen.". Skapa tidning i skolan, Datorn i Utbildningen nr 2/98 Se ett tidningsexempel på: http://www.xpress.se/~www80601

Läs om Skoltidning som sammanhållande länk i EU-projekt, Curt Guwallius, Ållebergsgymnasiet i Falköping. Han skriver om projektet i Datorn i Utbildningen nr 2/98.

Litteraturtips:
För den som vill verkligen vill fördjupa sig i intervjuteknik finns bland annat boken "Intervju. Konsten att lyssna och fråga" av Jens Krag Jacobsen, Studentlitteratur, ISBN 91-44-38361-4. Boken är avsedd för grundläggande universitetsutbildningar och tar upp många intressanta frågeställningar kring intervjuteknik.

Om journalistik:
Det finns många böcker om journalistik. Här tipsar vi om tre böcker av journalister med lång erfarenhet från olika medier som ger handfasta konkreta tips. Alla tre är dessutom lätta att orientera i.
"Att skriva i tidning", av Sören Larsson, Natur och Kultur, ISBN 91-27-06152-3
"Att snickra en tidningsartikel" av Björn Öijer, Liber ekonomi/Almqvist & Wiksell, ISBN 91-21-60070-8.
"Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler", av Erik Fichtelius, Utbildningsradion, ISBN 91-26-97870-9. Erik Fichtelius bok tar också upp frågor som är specifika för tv.

Om ordbruk:
Svenska Akademins Ordlista, SAOL, är en bra hjälp för att ta reda på hur ord stavas och böjs.

Dagens Nyheter har gett ut ett häfte med skrivregler som innehåller många bra tips och exempel på vanliga fällor och fel. "Dagens Nyheters skrivregler", DNs förlag 1997, ISBN 9175881705

En synonymordbok kan också vara bra att ha.

En riktig guldgruva är svenska språknämnden. De har telefontid varje förmiddag då det går bra att ringa och fråga om allt som rör språket. Det går också att ställa frågor via e-post och en del vanliga frågor och svar finns nämndens webbplats: http://www.spraknamnden.se

Språknämnden har också gett ut två skrifter med skrivregler:
Svenska skrivregler, Almqvist & Wiksell, 1992, ISBN 9121112800
och
Punkt, komma frågetecken: Skrivregler för skolan, Almqvist & Wiksell, 1992, ISBN 9121130914.

TT-språket är ett litet häfte från Tidningarnas Telegrambyrå, TT, som tar upp regler för TTs journalister.

Upphovsrätt:
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk finns hos riksdagen, www.riksdagen.se , men också hos Juridiskt Forum http://www.jit.se Juridiskt forum har också en diskussionsplats och en frågelåda där det går att söka på ordet upphovsrätt

Upphovsrätt för skolor:
Institutionen för rättsinformatik vid Stockholms Universitet har som en del i ett nordiskt projekt tagit fram en introduktion till upphovsrätten anpassad för skolor http://www.juridicum.su.se/process/UR/kortom.htm

Tidningar på nätet
Det finns mängder med tidningar på Internet. Här ger vi länkarna till några av de största dagstidningarna. De innehåller både notiser, nyhetsartiklar, recensioner och reportage och speglar på så sätt olika typer av skrivande.

Dagen Nyheter: http://www.dn.se/DNet
Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se
Svenska Dagbladet: http://www.svd.se

Fria bilder
På skolverkets multimediabyrå finns en hel del illustrationer som är fria för skolor att använda: http://www.multimedia.skolverket.seDatorn i Utbildningen, tävlingsledningen, 2000.

Materialet får kopieras för användning inom tävlande grupper.

Webbproduktion, diu admin, 2000-08-15.