Om tävlingen
 
Presentation
Anmälan
Kalendarium
Inlämning av bidrag


Öppet forum
 
Fråga, tipsa, debattera


Arbeta med skoltidning
 
Hur går man tillväga
Uppslag för innehåll
Länkar och litteraturtips


Handledningar
 
Text för tidning
Bild för tidning
Göra serier
Att skapa en webbplats
Upphovsrätt


Evenemang
 
Veckans profil
Galleri 2000
Galleri 1999
Skolforum 1-4 nov
Netdaysveckan


Datorn i Utbildningen


     
Bilden bär en del av budskapet


Vi omges av bilder. Med stora bilder - ofta i fyrfärg - på affischtavlor och i tidningar, skapas stämningar och budskap, utan ord. Bilden skapar en annan läsart än ordet, en snabb blick över bild och bildtext kan förmedla ett budskap, ibland starkt känslomässigt.

Andra bilder fyller ett informationsbehov. Sprängskissen över handen ger i ett ögonkast en mängd information. Hur många ord skulle behövas för att uttrycka samma sak?


Karikatyren, nidbilden, vill ifrågasätta en person. Vi har logotyper, emblem, kemiska strukturdiagram, kartor. Vi har bilder i många olika tekniker: statistiska diagram, foton, teckningar och målningar.
Bilden i en tidning kan bygga på alla dessa uttrycksformer. I bildtidningen är bilden huvudsak. Den amerikanska tidskriften Life gav oss bildtidningen, baserad på fotot, vid mitten av seklet. I Sverige startade Carl Adam Nycop Se. Det nya var att berätta med bilden. Samma period slog serietidningen igenom, tonåringens eget medium.


I de flesta andra tidningar är bild och text sammanvävda. Bilden används för att ge ett sammandrag av en artikel. Dessutom tillgängliga för den mindre läskunnige. Bild och bildtexter är en viktig del av tidningen, inte en utsmyckning.


Illustrationer, i ordet ligger innebörden att förklara med bild, att informera - inte bara med ord. Det är alltså en del av det informativa. Det handlar om att låta bild och text samspela, så att texten förstärks och förklaras av bilden. Bildtexten är en vanlig metod att förstärka denna koppling.

      Text: Peter Becker

 Länkar 
 
Bild för tidning Fotoskolan Bildkällor
Bild för tidning Berätta med foto Bildbyrå
Datorbild Fånga detaljen Digitalkamera
Bild för webb Beskär bilden Skanner
Bild animering Collage av bilder Skanner: inläs...
Bild för tryck Fotografera personer Skanner: tips
Lagringsformat Fotografera miljöer Skanner: upplösning
Digital panoramabild Skanner: färgdjup
Skanner: gamma...
Skanner: att skaffa...
Kodaks engångskamera

Datorn i Utbildningen, tävlingsledningen, 2000.

Materialet får kopieras för användning inom tävlande grupper.

Webbproduktion, diu admin, 2000-08-15.