Om tävlingen
 
Presentation
Anmälan
Kalendarium
Inlämning av bidrag


Öppet forum
 
Fråga, tipsa, debattera


Arbeta med skoltidning
 
Hur går man tillväga
Uppslag för innehåll
Länkar och litteraturtips


Handledningar
 
Text för tidning
Bild för tidning
Göra serier
Att skapa en webbplats
Upphovsrätt


Evenemang
 
Veckans profil
Galleri 2000
Galleri 1999
Skolforum 1-4 nov
Netdaysveckan


Datorn i Utbildningen


     

Bidrag till Galleriet kan lämnas här även efter att tävlingen är avslutad.


Inlämnande av tävlingsbidrag
Tidningens namn
Url (webbadress) eller "papper" för tryckt tidning
Tävlingskategori    0 - 6    7 - 9    Gymnasiet
Namn på ansvarig
E-post till ansvarig
Gruppnamn/Klass
Skolans namn
Skolans postadress
Skolans postnummer och ort
Beskrivning av tidningen (50 tecken)
Använda programvaror

OBS!
Om ni gör en tidning för webb ska ni själva publicera den på Internet och bara sända oss webbadress och andra uppgifter enligt ovan.

Inlämning av papperstidning
Om projektet är en papperstidning skickas denna i 10 exemplar till Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 21 Stockholm. Registrera tävlingsbidraget i formuläret ovan. Dessutom ska papperstidningens originalfil sändas i digitalt format, gärna Acrobat PDF-format, med e-post till: tavling@diu.se.

Ni får bekräftelse via e-post på att bidraget kommit in.

Innehållskrav

Ni måste på ett tydligt sätt i tidningen redovisa vilka källor ni använt er av. Ange upphovsmän till artiklar, bilder och illustrationer. Tänk också på att tala om vilka som har stått för redigering och form på tidningen.
För texter och illustrationer producerade av utomstående måste ni redovisa tillstånd att publicera dem.

 Datorn i Utbildningen, tävlingsledningen på Dius redaktion, 2000.

Materialet får kopieras för användning inom tävlande grupper.

Webbproduktion, diu admin, 2000-08-15.