Om tävlingen
 
Presentation
Anmälan
Kalendarium
Inlämning av bidrag


Öppet forum
 
Fråga, tipsa, debattera


Arbeta med skoltidning
 
Hur går man tillväga
Uppslag för innehåll
Länkar och litteraturtips


Handledningar
 
Text för tidning
Bild för tidning
Göra serier
Att skapa en webbplats
Upphovsrätt


Evenemang
 
Veckans profil
Galleri 2000
Galleri 1999
Skolforum 1-4 nov
Netdaysveckan


Datorn i Utbildningen


      Tidningar innehåller för det mesta flera olika typer av texter, ledare, debattinlägg, kulturartiklar, nyhetsartiklar, notiser, fackartiklar, reportage, sportreferat, recensioner av musik eller film. Det kanske också finns utrymme för insändare från läsarna, kåserier, noveller och dikter.

Både sättet att bygga upp en text och språket i texten kan variera rätt mycket mellan olika typer av texter i en tidning. Det vore förmodligen rätt tråkigt att läsa tidningen om alla texter var uppbyggda på samma sätt. Den vanligaste formen av text i tidningar är nyhetsartiklar, notiser (som är kortkorta varianter av nyhetsartiklar) och reportage.

Här finns en del tips kring att skriva artiklar, hur en artikel kan läggas upp, vad du ska tänka på när du anger källor, gör intervjuer och en del annat.

 Länkar 
 
Lägga upp en artikel Ange källor Bestämma innehållet i artikeln Samla material och kunskap Göra en intervju Skriv korrekt


Datorn i Utbildningen, tävlingsledningen, 2000.

Materialet får kopieras för användning inom tävlande grupper.

Webbproduktion, diu admin, 2000-08-15.