DIU nyhetsbrev
Nr 2/2018 den 2 mars
Nyhetsbrev med reportage, inlägg, analyser och evenemang kring skolutveckling och digitalisering.

TEMA Konferens om kollegialt lärande, 26 april:
"Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!"

 o TEMA "Öppna dörrarna till klassrummen"
Peter Becker tecknar en bakgrund till konferensen


Hur blir man en bra lärare? Man föds inte till det. Det är en process, en utvecklingsprocess. Det borde vara en kollegial process. Jag själv lärde mig mycket av kollegorna. En öppen dörr, blev grunden till ett kollegialt utbyte. Kollegornas öron, ögonkast och ibland besök, bidrog till en trygghet och stimulerade ett fint kollegialt samarbetsklimat.

Den öppna dörren är en av de små saker som tar oss över trösklar och befordrar klimatet, en symbol för konkret kollegialt samspel. Läs mer
o   TEMA: Kollegialt lärande modell Linköping
Kollegial granskning är ett viktigt led i kvalitetsarbetet i Linköpings grundskolor. Ett team av förstelärare, granskar kommunens skolor, lyfter fram goda exempel och ger lärare och rektorer återkoppling.

– Fokus i granskningarna är undervisning och förutsättningarna för god undervisning, säger Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg i Linköping. Läs mer
o   TEMA: Samverkande skolor i England höjer resultaten
Skolan har själv lösningen på skolans utmaningar och problem. Men det behövs fungerande strukturer kring kollegialt lärande för att skapa förutsättningar för att kunskapen inom professionen utvecklas och delas.

Det menar professor Sir George Berwick, som leder Challenge Partners ett nätverk med drygt 400 skolor som bygger kollegialt lärande mellan skolor. Läs mer
o   KRÖNIKA:
Om drömmar och verkligheter

Är det något vi ska vara oerhört rädda om så är det unga människors framtidsdrömmar, skriver Stig Roland Rask i en krönika.

Många ungdomar söker sig till fotbollsgymnasier med förhoppningen om att bli fotbollsproffs. Nu finns möjligheten att söka gymnasium med inriktning yotuber och influencer. Hur värderar man en dröm? Läs mer
o   AKTUELLT:
Låt internationella kvinnodagen ge perspektiv på #metoo

Internationella kvinnodagen den 8 mars är ett tillfälle att stanna upp och reflektera över jämställdhet och över kvinnors representation i medier. Dagen ger anledning att återknyta till uppropet Metoo – förra årets mest omtalade mediehändelse. Klas Viklund sammanfattar några av de frågor som kampanjen väckt – frågor som skolan kan arbeta vidare med inom ramen för sitt uppdrag att utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Läs mer
 


DIU nyhetsbrev nr 2-2018. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, driver Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering liksom lärarpriset Guldäpplet, studieresor till London i samband med Bett-mässan och konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 18]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180302