Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3-02
Vil du läsa hela tidningen. Beställ här.

2
html
  Dialog eller kontroll?
Vill vi stimulera samarbete, fritt och självständigt kunskapssökande, så måste vi vara öppna för nya möjligheter till samarbete - men ställa kvalitetskrav på eleverna, skriver Peter Becker i sin ledare.
4
  Dags för vårtecken
Nu är det dags att rapportera in vårtecken till Kristianstad Naturskola.
6
html
  Ny nationell IT-strategi:
Från bönder till Internetsurfare

Det behövs en fortsatt satsning på kompetens- utveckling och handledning för lärare och skolledare, även om de ekonomiska villkoren inte kan bli lika gynnsamma som de senaste åren. Jan Hylén, utbildningsdepartementet, skriver om arbetet med en ny nationell IT-strategin för skolan.
8   IT-vision för engelsk skola
I England lanserade regeringen i början av året en vision om IT i skolan. Visionen syfte är att visa på den potential och kraft som IT kan ha för att radikalt förändra våra sätt att lära. Med visionen vill man informera samt stimulera till debatt bland elever, lärare och föräldrar.
10
html
  Skriva själv, kopiera eller klippa och klistra
– När lärarna ger tydliga och avgränsade uppgifter och följer upp arbetet under gång minskar risken för att eleverna plagierar skolarbeten på Internet. Det menar Niklas Nordlund, som står bakom Skolweb, en av de största svenska skolarbetssajterna.
12   Är det fusk att kopiera från nätet?
Fusklappar är fusk, likaså att kika över kamratens axel. Men hur är det med material man kopierar från Internet? Där gick meningarna isär blend de elever Kristoffer Trappe Svennige och Per-Ola Andersson intervjuade för sitt examensarbete om fusk.
13
html
  Söka och hitta kopierade skolarbeten
Datorrn i Utbildningen har testat och jämfört söktjänsten Urkund med två fria sökmotorer. Här redovisas några typfall.
14
html
  Läraren – pedagog eller kontrollant
Det finns och har alltid funnits en grupp elever som fuskar, med eller utan Internet. En risk med tjänster som Urkund är att skolledare och lärare invaggas i en falsk trygget. Att man köper enkla lösningar: Bosse Andersson recenserar Urkund, en tjänst för att söka plagierade skolarbeten.
16   Datorer på den pedagogiska agendan
Sett med utbildningsfilosofiska ögon representerar Internet en verklig utmaning av vad som kan eller ska vara undervisningens innehåll. Vad ska vi lära oss i en tidsålder med ett digitalt nätverk som Internet, skriver Tem Frank Andersen, Aalborg Universitet.
18
html
  Drömmen om en fungerande webb
– för föräldrar, barn och skola

Diskussionsforum för föräldrarnas arbetsgrupper, veckobrevet i e-postlådan. En föräldradröm.
20   All föräldrainformation via
webb och digital konferens

På Lemshaga existerar inga skrivna meddelanden till hemmen. All information distribueras digitalt. Och föräldrarna kan följa barnens arbete via webben.
22   Webbdesign: Många bra gratis guider på Internet
Jalle Strömbom drömmer om den självgående lektionen och ger tips om bra fria guider på Internet för Photoshop, Dreamwaver och andra webbdesignprogram..
25   Att reflektera över sitt lärande
Datorn i Utbildningen fortsätter sin serie om lärande och IT med att presentera Martin Stigmar och hans avhandling ”Metakognition och Internet”.
26   Läraren kan skapa lärande miljö
En större insikt i och förståelse för sitt eget lärande medför också ett ökat ansvar för det egna lärandet. Stigmar drar därför frågan längre och ifrågasätter om elever är intresserade av ett ökat ansvarstagande för sina studier. AnnBritt Enochsson kommenterar Martin Stigmars avhandling.
28   Lärande och Internet
Datorn i Utbildningen presenterar ett utdrag ur Martin Stigmars doktorsavhandling ”Metakognition och Internet – om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet”.
30   Från optiska musfällor till digitala bilder
Hur kommer den digitala bilden att påverka vårt fotografiska seende? Thomas Koppfeldt,
professor i mediepedagogik vid Dramatiska Institutet, fortsätter sin serie kring bilders betydelse.
32   Eget nätverk hemma, del 3: Säkert nätverk
Är hemnätverk mer sårbart nu än när jag bara hade Internetanslutning med ett modem
från min egen dator? Magnus Lundin, går igenom säkerhetsfällorna i det trådlösa hemnätverket.


Datorn i Utbildningen nr 3 2002. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 02]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 020428