Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 4-09
På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer.

Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto! Ange önskat diu-nr och din leverans- resp faktura-adress.
Eller beställ prenumeration här!

5 html  

Ledare: Vi kan bättre!
Skillnaderna i de förutsättningar landets skolor ger våra ungdomar är inte acceptabla, skriver Peter Becker i ledaren. En nationell strategi behövs kring en bred digital kompetens.

6 html  

Bloggar och sociala nätverk som kompetensutveckling
Pedagogiska diskussioner är nödvändiga för att utvecklas som lärare. Bloggar och sociala nätverk ger numera oanade möjligheter att få nya idéer och respons på sina egna funderingar, skriver Christina Löfving.

10  

Blogga tillsammans och gör prao till en mötesplats på nätet
Blogga tillsammans och gör prao till en mötesplats på nätet, var mottot för elever och lärare i Kungsbacka som skapade en praobloggportal.

12  

Ungas kunskaper om digital teknik och den demokratiska processen
Ungas kunskaper om nätet och digital teknik påverkar de flesta samhällssektorer. Men frågan är om inte deras påverkan är allra störst när det gäller vår syn på samhället, skriver isak Benyamin i en krönika.

14  

Plocket

17  

Jag har sett i kristallkulan
Vem kunde för några år sedan ana att dagens 9-åringar inte enbart spelar datorspel utan även sms-ar och skickar e-post. Elisabet Nihlfors vid Vetenskapsrådet, tittar i kristallkulan mot 2025.

18  

Reflektioner om lärande och it
Elever och lärare från gymnasieskolan YBC i Nacka delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring lärande med it.

22  

Ledarskap 1.0, 2.0 eller 3.0 i skolan?
En modern framtidsinriktad skolledare i dag är den ledaren som förverkligar det som våra nuvarande läroplaner bygger på, skriver Bosse Andersson.

24  

Framtidens skolbibliotek: Nytt uppdrag och ny inriktning
Vi måste helt enkelt möta eleverna där de är och hjälpa dem nå den kanskap som läroplanen specificerar, skriver Jonas Hällebrand.

26 html  

IT i skolan: Behöver vi göra det svårare igen?
Att bli datavetare var för tjugo år sedan som att upptas i en sekt, skriver professor Jonathan Briggs. Vi har lyckats göra det mycket enklare, men behöver vi inte nördar som tränger in under ytan?

30  

Debatt: Om IT och nattsömn
Den moderna teknik som i så många andra sammanhang öppnat oändliga möjligheter till förbättrad kommunikation och effektiviserad administration, har i mitt fall byggt en mur mellan lärare, elev och förälder, skriver Suss Forssman Thullberg.

32  

Skola med kunskapshubb
Årstaskolan i Stockholm är en rätt vanlig skola med en vilja att testa nya idéer kring användningen av digitala verktyg.

33 html  

4D-skolan: Gör egen politisk satir
Nytt avsnitt av Gunnar Jutelius animationsskola.

34  

Max Entin reflekterar
... kring skriftliga omdömen.Datorn i Utbildningen nr 4 2009. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 09]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 090529