Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 4/2015


TEMAN i DIU 4/2015
Tema: Dansk digital skolutveckling - i svenskt perspektiv
Vad kan vi lära av Danmark?, sid 7
Uni-login och skolfederation: Boom – och svensk skola blir digital!, sid 9
-Nationell it-strategi behövs, säger Roza Güclü Hedin (S), sid 11
-Skolverket bör få uppdrag kring skolans digitalisering, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), sid 12

Tema Huvudmän i framkant delar erfarenhet vid Framtidens Lärande
Guldtrappan: Kunskapsdelning i praktiken, sid 22
IT-chefen spelar roll för skolutveckling med fokus på lärandet, sid 25
Med elevers lärande i fokus - i Linköping, sid 26
Digital kursplan och stöd till lärare - i Järfälla, sid 28
Forskning och praktik i samspel, sid 30
Elias, 6 år: Det var den roligaste skoldagen i mitt liv, sid 31


5   Ledaren: Ordet till Guldtrappans jury
Peter Becker lämnar ordet till Guldtrappans jury, för motiveringar till 2015 års finalister och vinnare av Guldtrappan.

7   TEMA. Hearing i riksdagen om dansk digital utveckling:
Vad kan vi lära av Danmark?

Dansk digital skolutveckling – i svenskt perspektiv var ämnet för en hearing i riksdagen.
9   TEMA. Boom – och svensk skola blir digital!
Varför är Sverige inte bäst i världen på att använda det digitala som stöd för lärandet? Röster från myndigheter, organisationer och finalistkommunerna till Guldtrappan
11   TEMA: -Nationell it-strategi behövs
Det måste finnas konkreta mål med en digitaliseringsstrategi som genomsyrar utbildningsväsendet, säger Roza Güclü Hedin (S).
12   TEMA: -Skolverket bör få uppdrag kring skolans digitalisering
För att säkerställa likvärdigheten så krävs också andra åtgärder, där den viktigaste är att samlas kring en IT-strategi, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).
14   Digitalisering av det nationella provsystemet
Digitalisering av de nationella proven är en av de mest angelägna frågorna när det gäller användningen av digital teknik.
17   Behovspyramid för utveckling av IT i skolan
Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på nu, skriver Edward Jensinger.
20   Söndagsfrid och tolkningsföreträden
Man talar om ”datorspelande ungdomar” som om de vore en nyupptäckt indianstam, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
22   TEMA. Finalister till Guldtrappan: Kunskapsdelning i praktiken
Jante har inte någon plats i framtidens skola. En nyckel till framgången som de fem finalisterna till guldtrappan lyfter fram är att utveckla en ”delandekultur”.
25   TEMA. IT-chefen spelar roll för skolutvecklingen
Tydligt ansvar, avtal och uppföljningar – nyckelkomponenter för att kunna fokusera på lärandet.
26   TEMA. Med elevers lärande i fokus – Linköping har koll
– Allt vi gör ska ha effekt, annars ska vi inte göra det, säger Lars Rejdnell, barn- och ungdomschef, Linköping.
28   TEMA. Digital kursplan och stöd till lärare framgångsfaktorer i Järfälla
Järfälla fokuserar på att arbeta med det direkta stödet till varje enskild lärare, säger Lena Elfvingsson, biträdande skolchef.
30   TEMA. Forskning och praktik i samspel
För att utveckla skolan behöver den förstärkas av en mer strukturerad beprövad erfarenhet och forskning.
31   TEMA. Elias, 6 år: Det var den roligaste skoldagen i mitt liv
Elias, 6 år, föreläste om upphovsrätt och bilder på Framtidenslärande.
32   Datorn är min bästa vän
Att skriva sig till läsning – ur elevernas perspektiv.
34   Grej of the day: Elevernas förmåga att söka på nätet och hantera information har ökat
Jessica Jonsson, lärare i Sandviken, om resultatet av att arbete med Grej of the day, och om hur eleverna gör egna ”grejer”.
36   Kunskapstörstiga, nyfikna elever som vågar vilja lära
Emelie Allen-Ross, lärare i Norrtälje, om ett strukturerat sätt att arbeta med bedömning för lärande.
38   Använd lärplattorna för elevernas prov
Johan Lindwert, lärare i Falköping, ger en steg-för-steg-guide till hur lärplattan kan användas för skriftliga prov.
40   En mental flipp
Karin Brånebäck, lärare i Stockholm, om den mentala flipp som krävs av lärare som vill arbeta med nya pedagogiska metoder.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 4-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150603