Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 7/2013

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren: ”Det handlar om undervisningen”
Lärande är en framtidsbransch, skriver Peter Becker i ledaren.

DIU 7/2013: MED FOKUS PÅ LÄRANDE


6   Learning study på Sjöstadsskolan:
Kunskapsutveckling på professionell grund

– Vi har ett fantastiskt uppdrag som lärare och vårt arbete med Learning study hjälper oss att klargöra uppdraget, säger man på Sjöstadsskolan i Stockholm.
10   Synliggjort digitalt lärande
Lärares delande av erfarenhet är en fantastisk kraft. I de kollektiva kollegiala processerna växer den beprövade erfarenheten och utvecklas skolan. Det perspektivet är grundvalen för tidskriften DIU, men också för de flesta andra aktiviteter vi ägnar oss åt i Stiftelsen DIU, skriver Peter Becker.
15   Årets Guldäpplen utdelade

16   Idrott och IT – en kreativ utmaning med mycket rörelseglädje
– Jag upplever att det blir mer kvalitet i det som elever är delaktiga i, säger guldäpplevinnaren Daniel Gomejzon.
– På gymnasiet tycker jag att bollsporter bör ha ett förhållandevis litet utrymme till förmån för att utforska och hitta de träningsmetoder som eleverna kommer att fortsätta med efter gymnasiet
18   Samtalet i nuet – i det flerstämmiga klassrummet – med mobiler och responsverktyg
– Alla kan göra sin stämma hörd – på varje lektion. De blir synliga, säger guldäpplepristagaren Katarina Lycken Rüter.

20   Fråga eleverna – om spel och tankevändor
Skolan blir inte sämre av att man använder mer verklighet i den menar guldäpplepristagaren och läraren i svenska och engelska, Jonas Lindahl.

22   Krönika: Korsord, tipspromenader och lammrecept
På mindre än tjugo år har nätet revolutionerat vår informationsinhämtning – vare sig vi är korsordslösare, tipspromenerare eller avser att anrätta en lammstek på nya zeeländskt vis, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.

24   Plocket
Notiser: Nationellt forum för digitaliseringen av skolan. Daniel Barker om Flipped Classroom. Norsk satsning på nätbaserad matematik.
25   Max Entin
Max Entin kommenterar livet i skolan med sitt spetsiga ritstift.
26   Skolutveckling med hjälp av data och analys
Hur kan man använda data på ett strukturerat sätt för att åstadkomma skolutveckling. Det har Nacka och Stockholm utforskat i ett tvåårigt EU-stött projekt tillsammans med nederländska forskare.
30   Forskning pågår: Plattan platsar i förskolan
– Förskollärare är kloka. De använder alltid lärplattan i ett pedagogiskt sammanhang, säger forskaren Susanne Kjällander som studerar lärplattans användning i förskolan.
32   Skolbiblioteketets roller i förändrade landskap
Krister Widell och Mats Östling om en ny antologi om skolbibliotek.
34   Radion som öppen lärresurs – ur elev och lärarperspektiv
Radio, som omvärldsbevakare, radio- och ljudinspelningar som loggbok. Dan Frendin och två av hans tidigare gymnasieelever om för- och nackdelar.
38   Använd Youtube och Flickr med klassgemensamt Googlekonto
Johan Andersson, om hur du kommer igång med bild och filmverktyg i samband med elevernas bloggande.
42   Hur arbeta med elevers verklighet på nätet?
Information hellre än förbud. Fyra Sandvikenlärare har arbetat med elever och kollegor kring elevers verklighet på nätet.


Datorn i Utbildningen nr 7-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 131118