Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 1-03
Vill du läsa hela tidningen. Beställ här.
2 html   Verktyg för skaparkraft
Lärandet är en process som rymmer både tillägnande och uttryckande. De nya medierna, de digitala teknikerna, ger oss lättillängliga och billiga redskap för att både ta emot och ge tillbaka. De är unika i sin två-vägsmöjlighet. Hur utnyttjar vi denna potential i skolan och samhället? Den frågan ställer Peter Becker i sin ledare.
4   Gör en digital stadsvandring
Bland Stockholms skolor pågår en tävling där eleverna gör en digital stadsvandring. Tävlingen är bara öppen för stockholmsskolor. Men handledningar och tips kan utnyttjas av alla.
5   Vilken lärare ska få årets Guldäpple?
Finns det någon lärare på din skola, eller i din kommun som är en värdig Guldäpplestipendiat? Nu är det dags att nominera kandidater.
6   Magi, saga och etik
Äventyrspel på skärmen eller i böcker får människorna att känna att livet är komplext och rikt och att våra vardagsliv kan röra sig i fl era dimensioner, att magin fortfarande får plats i vår värld, skriver Ana Valdés i sin krönika.
8   En robot på dagis – visst, nja, kanske
Kan en robot som ser ut som och fungerar som en människa arbeta som dagisfröken? Frågan debatterades livligt på Universeum i Göteborg av elever som deltar i projektet Unga Spekulerar. Ett projekt som prövar nya vägar för att öka intresset för teknik och framtid.
12   Om matematik på webben
Matematikämnet har varit i fokus den senaste tiden. Toura Hägnesten delar med sig av länktips för matematikinspiration.
14 html   Efter ITiS: Så går vi vidare...
Frågorna om IT, pedagogik och skolutveckling har slagit ordentlig rot i den svenska skolans lärarkår. Satsningarna från Skoldatanätet, KK-stiftelsen och främst ITiS breda kompetensutveckling har gett resultat. Men arbetet måste föras vidare. Artikelförfattarna, Peter becker och Sören Thornell föreslår en regional och nationell uppföljning av resultaten inom föreningen Datorn i utbildningens organisation. Förslaget kommenteras av Lotta Delin, Monica Sandorf, Lars Lundström, Bo Helmersson och Alvar Löfskog.
20 html   Gud lever på nätet – i många skepnader
– Den enorma mångfalden är en möjlighet mer än ett pedagogiskt problem menar Göran Larsson, lärare och forskare vid Religionsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Men det fi nns en generell tendens att bedöma information från nätet som mindre trovärdig än en bok. Information – så länge den är i tryckt form – anses som mer ”sann”.
24   Digital ladugård luktar inte kossa
Personligen tycker jag att verkligheten aldrig går att ersätta via datorprogram, särskilt inte om det gäller djur på en bondgård, skriver Toura Hägnesten som har testat programmet Djuren på gården.
26 html   Stadsvandring med bild och ljud
Gunnar Jutelius beskriver, steg för steg, hur det går till att göra en webbanpassad stadsvandring med bild och ljud med hjälp av programmet Flash MX.
28 html   Trendrapport från London:
Trådlöst och läromedel på webb

Utvecklingen av IT-läromedel verkar gå mot att allt fl er av dem nås via Internet. Lärare kan prenumerera på vissa delar av ett läromedel. Föräldrar erbjuds att köpa material från nätet som stöd för deras barns läxläsning. Bosse Andersson repporterar från Bett, Europas största mässa för IT och lärande.
31 html   Seminarierapport från Bett:
Integrera IT i hela skolan

Rapporter och undersökningar från Ofsted (Offi ce for standards in education) visar att eleverna når bättre resultat på kurser som använder sig av IT, men att informationsteknikens roll och användning i kärn- och karaktärsämnen bör förbättras.


Datorn i Utbildningen nr 1 2003. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 03]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 030222