Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 1-04
Vill du läsa hela tidningen. Beställ här.
2 html  

Ledare: Det nödvändiga sambandet
FDIUs idé är att vara en mötesplats för skolans folk att utifrån praktiken och i dialog med andra formulera och främja en pedagogik för skola med IT.

4
  Skolornas vädernät
På webbplatsen finns material för alla, från lågstadiet till gymnasiet. Det finns faktauppgifter om väder och klimat, växthuseffekten, länkar till väderinformation i hela landet, laborationer för olika åldrar, spel och frågesporter.
6
html
  Forska om närmiljön
Det är viktigt att eleverna kan uppleva samband mellan den kunskap de inhämtar i skolan och i vardagen. Att studera platser, personer och händelser som de har en relation till, ökar förståelsen och motivationen för studierna. Det menar Ann-Charlotte Ernehed som arbetat med närmiljön som kunskapskälla i drygt tio år.
8
html
 

"Springer vi från en björn för att vi är rädda eller är vi rädda för att vi springer?"
Ola Svärd har läst Antonio R. Damasio - en av fixstjärnorna på en himmel där vintergatorna består av så massiva vetenskaper som neurologi, psykologi, psykiatri, medvetandeforskning och moralfilosofi.

12
 

e-ngland satsar på IT
Bosse Andersson har besökt Europas största mässa för IT och skola. Interaktiva whiteboard, nya strategier för e-lärande och digitala flanellografer var några av upptäckterna.

15
 

Skolan har utvecklats med stöd av IT
Högskolan i Halmstad och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har överlämnat Itis slutrapport, Leva med ITiS, till Utbildningsdepartementet.

16
  Från andligt liv till makt och förtryck
Lärarlaget på estetiska programmet på Ullvigymnasiet i Köping fick utmärkelsen Årets bästa arbetslag under Itis för sitt projekt Andligt liv. Arbetssättet visade sig fungera och lärarlaget har fortsatt med nya ämnesövergripande projekt med IT som stöd för att gestalta tankar och känslor kring olika teman.
20   En före detta handledares dagbok eller
konsten att skriva ut bilder på en A4

En glädjande sak, i kölvattnet efter Itis, är att förskollärarna inom förskolan kommer på bred front och tycker att det är deras tur. Självklart! Vi har haft en kurs specialgjord för förskollärare i år som varit oerhört populär, skriver Gunilla Celén.
22
  Vi möts den 2 november!
Arenan kring IT och skola har sett många aktörer och satsningar avlösa varandra. FDIU är kanske den äldsta aktören inom området, men ensam kan föreningen inte åstadkomma den förnyelse som krävs. Därför söker vi nu breda regionala samarbeten för konferenserna den 2 november 2004.
24
html
Linux för skola utvärderat i Norge
I en rapport från norska Statskonsult redovisas positiva erfarenheter från en bredare användningen av öppen programvara i fyra norska skolor.
27
Guldäpplet - dags att nominera lärare!
Nu är det dags att nominera kandidater till lärarstipendiet Guldäpplet 2004.
28
Tänk med Squeak - i framtidens skola
Squeak är ett universalverktyg som kan användas som en professionell programmeringsmiljö, som en studio för multimediaproduktion, som ett eget operativsystem - eller som interaktiv laborationsmiljö för barn, skriver Göran Krampe.
32
Hemsidan som läromedel
Komvux Gotland har satsat särskilt på olika former av undervisning med utgångspunkt i egen-tillverkade kurser utlagda som hemsidor på Internet. Kjell Macdowall om sina erfarenheter.


Datorn i Utbildningen nr 1 2004. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 04]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 040227