Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 2/2016

TEMA LÄROMEDEL, FRÅN SÖKLUST TILL STRUKTUR
Ledaren: Varifrån får vi begreppen?, sid 5
Sä jobbar vi med interaktiva böcker, sid 12
Forskning: Gör fel – bästa sätt testa ny app, sid 16
Hitta och bedöma lärresurser, viktigt för nationell strategi, sid 18
Synen på elever: Låt det nordiska ljuset lysa, sid 22
Kristoffersson, Diagnostiska tester teknik för lärande, sid 42

TEMA SKOLUTVECKLING & BETT
Elfvingsson, Perspektiv på det egna arbetet, sid 28
Edvardsson, Elevernas tankar blir synliga, sid 29
Skog, IT måste integreras i undervisningen, sid 30

TEMA DIGITALT LÄRANDE
Nyanlända: Nyfikenhet som drivkraft, sid 6
Guldäpplet,Juryn utvidgas och får forskarkompetens, sid 11
Sjöberg, Elever gör egna matematikfilmer, sid 32
Nordberg & Eriksson,Luleå, Matteblogg med kollegor, sid 33
Rask, Digitala prov - frågor med djup eller ytliga flervalsfrågor, sid 34
Kristoffersson, Diagnostiska tester teknik för lärande, sid 425   Ledaren: Varifrån får vi begrepp för att förstå världen?
Om nyfikenhet och söklust är drivkrafter för lärandet så är struktur nyckeln till att förstå världen. Varifrån kommer ord och tankestrukturer?, frågar Peter Becker i ledaren.

6   Nyfikenhet drivkraft för pedagogisk utveckling
För Hülya Basaran är nyfikenhet och digitala verktyg viktiga ingredienser i arbetet med nyanlända.
11   Guldäpplet fyller femton år: Juryn utvidgas och får forskarkompetens
Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet, är ny medlem i juryn för Guldäpplet.
12   Så jobbar vi med interaktiva böcker
I DIUs serie om digitala läromedel möter Jan Hylén denna gång Gleerups.
16   Gör fel – bästa sättet testa ny app
Vad är viktigt att tänka på för lärare som testar nya appar. Forskaren Björn Sjödén ger några råd.
18   Nödvändig del av nationell digital skolstrategi: Hitta och bedöma lärresurser
Vilket stöd kan lärare få i att hitta, pröva och värdera digitala läromedel?
20   Plocket
Med numrets Entin-bild. Direkt från Max alltid vässade ritstift!
22   Låt det nordiska ljuset lysa
Vår respekt för att barn och unga förstår, och själva kan hantera saker, är inte en given gemensam europeisk värdering, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
24   #Nätkärlek – i stället för näthat och mobbning
En interaktiv föreställning om livet på nätet skapar dialog med gymnasieelever om nätkärlek och näthat.
26   Nyckel mot näthat:
Stärk ungas motståndskraft
En utmärkt utgångspunkt för att aktivt börja arbeta med nätmobbning i skolan och på andra håll, skriver Isak Benyamine om Elza Dunkels nyutkomna bok.
28   Få perspektiv på det egna arbetet
Kan man verkligen lära sig något av studiebesök och temadagar? Lena Elfvingsson om mötet med andra skolkulturer.
29   En skola där elevernas tankar blir synliga
Jenny Edvardsson inspireras av mötet med en annan skolkultur.
30   IT måste integreras i undervisningen
Sättet att arbeta med säkerhet på nätet skiljer sig åt mellan svenska och engelska skolor, men många frågor är gemensamma, skriver Andreas Skog.
32   Elevers egna filmer förklarar matematiken
Christer Sjöberg om ytterligare en dimension i flippandet genom att starkare involvera eleverna.
33   Twitter ledde till gemensam matteblogg
Jimmie Nordberg och Katarina Eriksson i Luleå undersöker via enblogg IKT i matematikundervisningen tillsammans med kollegor på andra orter. De skapar matematikproblem som rör elevernas vardag - och som eleverna tar sig an med stor glädje..
34   Digitala prov –
frågor med djup eller ytliga flervalsfrågor?

Stig Roland Rask har träffat företrädare för några av de företag som utvecklar digitala provsystem.
38   Sitter Alan Turing i ditt klassrum?
Klas Viklund om Alan Turing, matematiksnillet och kodknäckaren som sattes i specialklass.
42   Diagnostiska tester och digital teknik för bättre inlärning och resultat
Bo Kristofersson ställer frågan om digital teknik kan höja resultaten genom att erbjuda effektiva diagnostiska tester i skolan?.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 2-2016. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 16]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160312