Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 8/2012

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren:
Digitala framgångsvägar

Samtidigt som uppdraget och framgångsvägar klarnar, har vi långt kvar till att de digitala verktygen används för att lyfta lärandet så som de förmår, skriver Peter Becker.
6   Lär matte med mattespel, problemlösning och praktiskt material
– Datorn gör att barnen blir engagerade och det är också en anledning att samarbeta. Det säger Ulrika Ryan, lärare på Södra Sandby skola, och vinnare av Guldäpplet 2012.
10   Wikipedia: Kunskapande skapande
Jag började lära mig Wikipedia för att kunna ge tyngd åt den kritiska hållning jag försökte inpränta i eleverna. I stället fann jag en plats där kreativitet och kunskap skapades, skriver Ylva Pettersson.
14   Det är svårt att sia – i synnerhet om framtiden
Vi brukar ofta överskatta hur nya tekniska innovationer påverkar samhället på kort sikt, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
16   Dokumentation och bedömning
Dokumentation och bedömning är både självklara och viktiga inslag i skolarbetet, särskilt om de används till att stärka eleverna och öka dialogen med vårdnadshavare.
18   Bättre omdömen när eleverna skrev sina egna
Denna termin har jag jobbat med LPP-kopplad bedömning med matriser och eleverna har själva skrivit sina bedömningar, skriver Helena Kvarnsell.

20   Föräldrar ska ges mer inflytande i förskolan:
Att fånga ett ögonblick
Utifrån de nya styrdokumenten som säger att föräldrarna – och barnen – ska ges mer inflytande, satsar Stenungsund nu på dokumentation via bloggar i förskolan.

24   Autentisk bedömning?
Att låta eleverna använda sina datorer också på provet har definitivt tagit oss en bra bit längre på vägen mot autentiska bedömningssituationer, men vi har definitivt en bit kvar innan vi är helt framme, skriver Daniel Sandin.
26   26 1-1-karta speglar digitaliseringen av svensk skola
DIUs 1-1-karta ger en tydlig bild av framväxten av digitaliseringen av svensk skola. Nu har DIU tagit ett nytt steg. Vi gör numera kvartalsvisa enkäter för att komplettera kartan, skriver Peter Becker.
30   Forskning och utveckling om IT i lärandet –ett kommunalt nytänkande
Vad är ett kommunalt FoU-råd egentligen och vad det medverka till när det gäller it och lärande? Mats Östling tar upp frågan.

34   John Hattie i Stockholm: Synligt lärande – en fråga om återkoppling
Hattie visar att det finns skillnader i hur vi gör i klassrummet och att det påverkar resultatet. Om han får oss att reagera och diskutera detta i våra arbetslag har han gjort en viktig insats, skriver Gunilla Celén.
36   Framtidens skolbibliotek – rum utan gränser
Hur ser visionen för framtidens skolbibliotek ut? Vilka funktioner ska det ha? Vilket uttryck? Vilken miljö? Krister Widell skriver om framtidsscenarier.
40   – Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället
Kungsbacka lanserar nu en ”Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg”. en strategi för att utveckla och modernisera lärandet, skriver Mikael Parknäs, rektor.Datorn i Utbildningen nr 8-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121231