Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 3/2013

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Framtidens lärande 15-17 maj
Välkommen till Framtidens lärande, tre röster: "En viktig mötesplats för engagerade och visionära nyckelpersoner inom skolan", Ulf Melin, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet, "Goda samtal i fokus" Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och "Skolans digitalisering och Framtidens lärande", Anna Ekström, generaldirektör Skolverket.

I FOKUS i DIU #3 OCH INFör FL2013:
TEMA 1: Koll på framtidens lärande: Lärmiljön förändrar pedagogiken. Om fysiska och virtuella miljöer, trygga rum, virtuella skolor, spelvärldar och skolbibliotek. Se sid 6, 10, 14, 18, 50
Skriva, läsa och berätta, praktik och forskning. Se sid 44, 48, 14
TEMA 2: Framtidens lärande 2013: program sidorna 24-38


6   Lärmiljön förändrar pedagogiken – om rum i rummet
Med enkla medel har ett vanligt klassrum fått nytt utseende och nya funktioner. Ett rum där huvudsyftet handlar om att inkludera, att skapa en skola för alla.
Lärmiljö är ett tema på Framtidens lärande 15+16-17 maj.
10   Virtuella skolor – en bit framtid att spana på?
Ett fenomen som växer snabbt i USA är virtuella skolor som erbjuder hela eller delar av läroplanen via nätbaserad undervisning. Jan Hylén beskriver utvecklingen i USA och Europa.
14   Spel och lärande –hand i hand
På Freinetskolan Hugin i Norrtälje har dataspelet Minecraft blivit en naturlig del av undervisningen i många ämnen, DIU besöker en lektion i engelska.
18   Från pixlar till pix – i mängder
Minecraft, ett spel, en plattform, en filosofi. Mats Östling har läst boken om fenomenet – om block, pixlar och att göra sig en hacka.

21   Likheter och skillnader mellan Skolverket och Einstein
Det nationella provet i Svenska för årskurs sex skapades redan 2011. I ljuset av den mycket snabba utvecklingen är detta väldigt länge sedan, skriver Stig Roland Rask.

23   Plocket
Anna-Karin Hatt inviger Framtidens lärande den 16 maj.
24   PROGRAM: FRAMTIDENS LÄRANDE 2013
Glimtar ur programmet på Framtidens lärande 15+16-17 maj.
40   Grammatik – Ja tack!
Daniel Sandin om ett arbetsupplägg i svenska som fick en hel gymnasieklass att kasta sig över grammatiken med lust och motivation.
44   Skriver, läser och berättar med lärplattan i högsta hugg
På Kyrkmons skola utanför Sundsvall skriver man sig till läsning med lärplatta, dator och mobil. Och i text och bilder och filmer och ...
48   Forskning pågår: Skriva sig till läsning
I snart två år har forskarna Eva Hultin och Maria Westman följt elever och lärare i Sandviken som arbetar med skriva sig till läsning.

50   Det skolbibliotek som inte finns i mobilen – finns inte
Ett modernt skolbiblioteket utgör en central och självklar del av skolans verksamhet och ska inte ses som en marginell trevligt-att-ha-företeelse., skriver Krister Widell.
54   Hjärnkoll på hjärnan
Vad vi gör och hur vi gör det är beroende av vår kognitiva förmåga, men allt vi gör och hur vi gör det påverkar också vår kognitiva förmåga, skriver Erik Holmqvist i sin recension av Hjärnrevolutionen.
56   Talsyntes ny favorit bland eleverna
Talsyntes hjälper eleverna i deras inlärning, skriver Conny Lindgren.
58   I huvudet på en skolledare:
Har skolans undervisning passerat ”bäst-före-datum”?
Många säger att vi måste ta reda på vad forskningen säger!? Men finns det någon forskning på framtiden, undrar Mikael Parknäs, rektor i Kungsbacka.


Datorn i Utbildningen nr 3-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130501