Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 5/2015

TEMA LÄRRESURSER
Digitala prov kommer att förändra skolan, sid 12
På spaning med Rolf Ekelund, sid 16
Från skolbok till digitalt läromedel, del 1: Läromedelsbranschens guldålder, sid 18
Guldäpplenominerades favoritappar, sid 28
I praktiken: Programmering för nybörjare, sid 32

PERSPEKTIV GULDÄPPLET
Ledaren: Höstskörd, sid 5
Exempel: Demokrati - från arbete med värdegrund till handling, sid 6, 8
Stor uppmärksamhet kring årets nominerade, sid 22
Möt de nominerade, sid 23
Guldäpplenominerades favoritappar, sid 28


5   Ledaren: Höstskörd
De nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet ger oss en blick in i framtiden, med lärarprofessionen som spanare, skriver Peter Becker i ledaren.

6   Lektion i praktisk demokrati:
Klassens demonstration

Maja Bergqvists elever kommer från hela världen. För många av dem är demokrati ingen självklarhet. Att förbereda och genomföra en riktig demonstration engagerade alla.
8   Dialog i stället för debatt – lyft för viktiga samtal
De brukar starta med ett ämne som engagerar eleverna och så är samtalet igång - om tiggare till exempel. Per Ahlqvist och Martin Löfgren har utvecklat arbetssättet formativ dialog. Åsikter grundade i fakta och i känslor, dialog med respekt, i klassrum och nätforum.
11   IT i skolan är också administration
Skolans digitalisering handlar om mer än undervisning. Det handlar också om administration och processer som måste digitaliseras, skriver Edward Jensinger.
12   Digitala prov kommer att förändra skolan
Digitala prov kommer att förändra skolan mer än vad aldrig så välformulerade och visionära nationella it-strategier någonsin skulle förmå, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
14   Plocket
16   TEMA lärresurser: På spaning med Rolf Ekelund
– Det handlar om lärares och elevers hantering av läromedel i undervisningen och om läromedelsproducenternas villkor, säger Rolf Ekelund, som inleder en artikelserie i DIU.
18   TEMA lärresurser. Från skolbok till digitalt läromedel, del 1:
Läromedelsbranschens guldålder
Första delen i DIU och Rolf Ekelunds artikelserie kring läromedlens utveckling från 1950-talet via nutid till framtid. En serie som startar i det analoga och slutar i det digitala.
22   TEMA Guldäpplet 2015. Stor uppmärksamhet kring årets nominerade
– De nominerade till lärarpriset Guldäpplet förmedlar inspiration och personligt engagemang för att lyfta eleverna med genomtänkt pedagogik och digitala verktyg, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplejuryn.
23   TEMA Guldäpplet 2015. Möt de nominerade
Hur har din lärarroll förändrats med digitala verktyg? Och på vilket sätt påverkar de digatala arbetssätten dina elever? Det är två av de frågor som årets nominerade till Guldäpplet har svarat på. Lär känna några av de nominerade i detta nummer av DIU.
28   TEMA lärresurser. Guldäpplenominerades favoritappar
Den perfekta appen, den ultimata webbtjänsten, den bästa lärresursen. Vilka är de? Några appar får stanna kvar i verktygslådan. Årets nominerade berättar vilka de sparat.
30   Varumärkens segertåg och utförsbackar
Är det något som den digitala utvecklingen lärt oss så är det att vår trohet mot varumärken som Facebook är helt obefintlig, skriver Stig Roland Rask.
32   I praktiken: programmering för nybörjare
Conny Lindgren, lärare i Sandviken, har testat code.org med sina elever.
34   Medier och lärande i skarpt läge
Att arbeta med projekt utanför klassrummets fyra väggar är viktigt för alla skolor. DIU har mött företrädare för fyra gymnasieskolor där eleverna arbetar med medieproduktioner i skarpt läge.
41   Entreprenörskap är ordet för dagen –
men mångtydigt och outforskat

Sju skolforskare diskuterar kreativitet och lärande i ny antologi om entreprenörskap i skolan.

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 5-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150908