Innehåll i DIU jubileumsnummer 5-6/2017

TEMA Guldäpplet 2017 och lärares digitala kompetens

TEMA DiU jubilerar: 30 år med digital kompetens i fokus

NYHET Nu kommer digitala nationella prov


 5   Ledaren: Digital skolframtid
DIU har speglat och debatterat digitalisering i skolan i 30 år. Drivkraften har varit lärares och skolans behov av en arena för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, reflektion och kritisk analys. De digitala kanalerna tar nu över, skriver chefredaktör Peter Becker.

7   Lärarpriset Guldäpplet:
Digitalt kompetenta lärare förnyar undervisning och lärande

Drygt hundra lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2017. Årets finalister presenterades på Bokmässan i Göteborg. Möt dem här i DIU!
8   Guldäpplet: Skräddarsydd utbildning i programmering för skolans alla lärare
När programmering togs in i läroplanerna ledde det till att Ulrihca Malmberg och Cecilia Christiansen, lärare i matte, NO och teknik, skräddarsydde en online-utbildning för sina kollegor. Från att det närmast rått panik känner lärarna på Carlssons skola i Stockholm sig nu redo för reformen.
10   Nominerade till Guldäpplet:
Lärplattan – uppfinning gjord för förskolan

– Vi ska väcka lusten till livslångt lärande hos barnen, och där är lärplattan ett av de verktyg vi använder, säger Carita Fall och Magge De Bernardo, förskollärare på Kvicksunds förskola i Västerås och två av sju förskollärare i kommunen som nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2017.
12   Guldäpplet 2017: Bakverk, datorer och relationer i fokus för bagerilärare
För fem år sedan genomförde Kalmarsunds gymnasieförbund en satsning på en dator per elev. Det förändrade arbetet för bageriläraren och guldäpplepristagaren Hans Gustavsson.
14   Möt årets nominerade till Guldäpplet
DIU har frågat de nominerade till lärarpriset Guldäpplet hur de anser att digitala verktyg påverkar lärarrollen. Några av dem möter du här, övrigas svar hittar du på Guldäpplets webb: diu.se/guldapple
16   Guldäpplet 2017:
Levande språkundervisning hämtar in världen i elevernas vardag

– De senaste två veckorna har jag och mina elever varit i Malaysia, Japan och Slovenien, berättar Emma Nääs, lärare i en 4-5:a på Jonslunds skola i Essunga och en av året pristagare till lärarpriset Guldäpplet.
19   Matriser synliggör lärandet för eleverna
– Vi lärare dokumenterar och bedömer mer än någonsin, men eleverna fattar allt mindre, det säger Johan Alm, lärare i Malmö och nominerad till Guldäpplet 2017.
20   Linköping - skolutveckling: Effektiv undervisning och elevers lärande
Vart är vi på väg? Hur går det för oss? Vad är nästa steg? Det är tre frågor som måste hållas levande i utvecklingen av det professionella lärandet menar Simon Hjort, lektor i Linköpings kommun.
22   Krönika: Att umgås med lärandet
Stig Roland Rasks tankevända i krönikan.
24   Medie- och informationskunnighet i Kronoberg:
Föräldrar, skola, unga och internet – samtal nyckel till förståelse
Vårt sätt att hantera information och umgås med varandra har förändrats drastiskt på grund av internet och smarta telefoner. Hur får vi den kunskap vi behöver för att möta förändringarna, både hemma och i skolan? Så här har region Kronoberg gjort.
26   Upprop:
Därför behöver digitalisering vara en del av skolans utveckling
Skolans digitalisering är nödvändig för att rusta eleverna för framtiden. Regeringen behöver ge rätt förutsättningar genom en nationell kraftsamling för att åstadkomma en långsiktig, effektiv och resultatinriktad satsning. Allt annat vore direkt oansvarigt, skriver ett antal aktörer i debattartikel.
29   DIU 30 år – i centrum av skolans digitalisering
Tidskriften DIU har speglat och debatterat digitalisering i skolan i trettio år, stort temanummer.
Illustration: DIU nr 1, med framsida och tema kring utveckling av pedagogisk programvara med kanadensiske Les Green's Torgmodell.
30   TEMA DIU 30 år: Vad är digital kompetens i dag?
Arbetet för att främja it i skolan har under de senaste decennierna genomgått en utveckling i flera faser som alla berört frågor som handlat om teknik, kompetens, innehåll och ledarskap. En central fråga för framtiden är att ringa in vad lärarkårens digitala kompetens skulle kunna omfatta. Av Jan Hylén.
32   TEMA DIU jubilerar – nedslag i 30 års aktiviteter
DIU 30 års initiativ, genom tolv nedslag i bild och text. Tidskrift och konferenser, tävlingar och initiativ för att utveckla skolan med digitalt stöd.
34   TEMA DIU 30 år: Tre decennier med inspiration, reflektion och opinionsbildning
Klas Viklund i arkivet: Trettio år av tidskriften DIU, speglar teknikens snabba utveckling, skolans förhållningssätt och debatten om hur den digitala tekniken förändrar samhälle och skola. Tidskriften är sprungen ur en gräsrotsrörelse som långsiktigt arbetat för att utveckla skolans digitala arbetsformer och har etablerats som en ledande facktidskrift för digitalisering, lärande och skolutveckling.
36   TEMA DIU jubilerar: Digitalisering och skolutveckling
Röster: Åsa Fahlén, Johanna Jaara Åstrand, Yvonne Carehag Gustafsson, Lars-Göran Aasa, Daniel Barker, Mats Rosenkvist och många fler.
40   TEMA DIU 30 år: Digitaliseringen är en del av samhället och det är skolan också

Det krävs ett gott ledarskap som förstår digitaliseringen, från utbildningsministern till rektorerna, menar Carl Heath, vinnare av Guldäpplets särskilda pris 2017.
44   TEMA DIU 30 år: Digitaliseringen har börjat mogna
Bokmässans beslut att låta Nya Tider medverka och nazisternas demonstration och de tusen poliser som behövdes för att se till att det inte blev kaos påminde om att vi inte lever i den bästa av världar. Men två möten jag hade fick mig att fundera över om inte vissa saker kanske börjar bli bättre, skriver Per Kornhall.
46   Plocket
Plocket och Max Entin: "DIU 30 - en plats för reflektion"
48   TEMA DIU 30 år - Forskning pågår:
Lärares undervisning och planering förändras med digitala läromedel
Fler elever än någonsin som kommer att logga in i ett digitalt läromedel. Men hur fungerar det i klassrummen? Martin Tallvid och Marie Utterberg, forskare vid Göteborgs universitet, skriver om hur ett digitalt läromedel i matematik tas emot av lärare på grundskolan i Kungsbacka.
51   Krönika: Digital kompetens – hur förbereder du dig?
Den 1 juli 2018 ska alla skolor arbeta utifrån de nya styrdokumenten, där digital kompetens är införd. I en värld där det digitala tar stor plats måste skolan också börja arbeta med detta, menar Jenny Edvardsson i sin krönika.
52   Dags att lägga undan pennorna – nationella proven blir digitala
Ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering var syftet när regeringen lade sin proposition i riksdagen. Stig Roland Rask om en reform på väg.
54   Guldtrappan och skolutveckling: Hur leda och styra digital skolutveckling
Hur skapa förutsättningar för en digital skolutveckling som bidrar till goda resultat och garanterar likvärdighet för eleverna. Hur styr man skolans digitalisering?, DIU ställde frågan till tre av de skolhuvudmän som var nominerade till kvlitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017: Täby kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan.
56   DIU TEMA 30 år: Vi skapar våra verktyg – sedan skapar verktygen oss
Den amerikanska sociologen och medieforskaren Sherry Turkle har i sin forskning analyserat ungas och vuxnas förhållande till datorn och dess värld. Den förtjusta nyfikenhet har förbytts mot en mer kritisk analys av hur digital teknik och sociala medier påverkar vårt liv och våra relationer, skriver Klas Viklund.
 


Datorn i Utbildningen nr 5/6-2017. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5/6 - 17]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 171105