Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 8/2011

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren:
Utbildad lärare

Den lärarutbildning som vill vara relevant måste stå i dialog med praktikerna, inte bara under den inledande utbildningen utan långvarigt. Den måste bygga på ett levande intresse för praktiken och en syn på denna som kunskapens källa, skriver Peter Becker i ledaren.
6   Egen dator viktig del i skolutvecklingen
En avgörande faktor i skolans utveckling är den öppna skolkultur som etablerades redan från starten av Globala gymnasiet och som ständigt utvecklas, skriver Lars Benon.
10   Pedagogisk erfarenhet som fallskärm och elever med egna datorer
Att utsätta eleverna för ett enda sätt att inhämta kunskap är respektlöst, skriver Helena Kvarnsell, finalist till Guldäpplet 2011.
15   Kunskap och kompetens – kusiner med komplicerad relation
I väntan på att någon ska försvara den svenska skolan kanske någon åtminstone kan kliva fram och förklara den, skriver Stig Roland Rask i sin krönika.
16   Skattjakt med kunskap i fokus
Det kittlade mitt pedagogiska tänk att jag såg möjligheten att lämna klassrummet och arbeta ämnesövergripande, skriver Marie Andersson.
20   Plocket
22   Vad måste man kunna för att kunna – och hur gör vi det möjligt att lära sig det?
Erica Lövgren reflekterar kring lärares lärande.
25   P som i personlig, pedagogisk och professionell
Mats Östling om trender och bubblare.

28   Steve Jobs: - Fråga inte användarna om framtiden, visa den!
DIU ger några glimtar ur datorutvecklingens historia med Steve Jobs i förgrunden. Dels en aktuell kommentar i serieform från 13-årige Knut Hultgren. Dels från en forskare som haft tillfälle att följa designtänket inom Apple och datorutvecklingen under decennier.
34   Hur bygger vi en skola för framtidens lärande?
Vad är det som säger att lärande sker bäst när man tränger ihop 25-30 personer i en lokal, undrar Mikael Parknäs, rektor i Kungsbacka som står inför uppgiften att bygga en ny skola – för framtiden...
39   En spaning kring talsyntes och dess olika funktioner
Talsyntes är ett verktyg som kan underlätta barnets väg till språket och för en del elever är det ett verktyg som är helt avgörande för att de ska nå måluppfyllelse. Gunilla Almgren Bäck går igenom de vanligaste programmen.


Datorn i Utbildningen nr 8-2011. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 11]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 111216