Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 2/2013

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren: Det våras ... för "Skriva sig till läsning"
"Skriva sig till läsning" är ett exempel, och troligen det mest utvecklade, på nya praktiker som växer fram i mötet mellan skola och digitala verktyg, skriver Peter Becker i ledaren. Det är betydelsefullt att nätverken kring ”skriva sig till läsning” nu träffas för första gången, vid Framtidens lärande.

I FOKUS i DIU #2 OCH INFör FL2013:
TEMA 1: Skriva- och läsa med dator: 5, 22, 32
TEMA 2: Medier, information och bildning: 24, 28, 36
TEMA 3: Skola och universitet - per distans: 6, 10, 16


6   Distansundervisning nära eleven:
Långt borta, men nära

Korr, är gymnasieskolan som sedan flera år bedriver distansundervisning för elever både i och utanför Sverige.
10   Utredning om distansundervisning:
Osäker framtid för skola på distans

Utredningens förslag kan innebära att distansundervisning inte är möjlig annat än i yttersta undantagsfall.
12   Årstaskolan:
Skolan som syns och hörs på den digitala arenan
Kunskapshubben, Bibblis, Mattenatuerna. Årstaskolans pedagogiska utvecklingsarbete syns på webben.
16   Gratiskurser från prestigeuniversitet utmanar dagens universitetsmodell
Gratiskurser vid prestigeuniversitet är en ny trend, med gratis undervisning och ett avslutande prov. Och studenterna strömmar till i miljontal, skriver Jan Hylén.

21   Debatt:
Rätt IT-verktyg i skolan förstärker elevers resultat
Sverige är på många sätt ett föregångsland inom informationsteknologi, men IT-resurserna i skolan utvecklas inte i takt med övriga samhället, skriver Vadim Couthon, Sverigechef på Epson i ett debattinlägg.

22   I fokus på FL2013 - "Skriva sig till läsning"
Allt fler satsar på skriv- och läsinlärning med digitala verktyg
Allt fler pedagoger, skolor och kommuner satsar på skrivoch läsinlärning med digitala verktyg. I maj anordnas den första nationella nätverksträffen.
24   Information till döds
Mina egna informationsvanor är inte sunda och något måste jag göra, det inser jag. Men som lärare har jag ett större ansvar än så, skriver Daniel Sandin.
28   Låt bildningen få större utrymme i public service
Medielandskapet ändrar förutsättningarna för den publika dialogen, men också för skola och folkbildning liksom för demokratin, menar Peter Becker, Stiftelsen Diu och andra aktörer i ett debattinlägg i DN den 1 mars.
32   Appar gör läsningen enklare och ökar elevernas motivation
– Om tio år tror jag att läs- och skrivsvårigheter inte längre är ett lika stort problem, säger Idor Svensson, som forskar kring appar och som stöd för läs- och skrivutveckling.
36   Skolmuséer och museiskolor
Stig Roland Rask om skolor och igenkänningsfaktorn.

38   Programmera på mattelektionerna – i trean
Ulrika Ryan, vinnare av Guldäpplet 2012 och lärare på Byskolan i Södra Sandby, om programmering på matten.
40   Enkelt verktyg för snabba tester
Conny Lindgren, Sandviken, har testat ett webbaserat och lättadministrerat responsverktyg.
41   Vart är vi på väg?
Om man inte vet vart man ska spelar det ingen roll vilken väg man väljer. Och att veta vart man ska handlar om att ha en vision! Mikael Parknäs, rektor i Kungsbacka om visioner och mål.


Datorn i Utbildningen nr 2-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130318