Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 1-11

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5 html  

Ledaren: Digital agenda för svensk skola
DIUs svar på två frågor från IT-minister Anna-Karin Hatt inför rundabordssamtal om Digital agenda.

6  

En lyssnande skola

Att vi numera lyssnar till eleverna är den viktigaste faktorn i framgångssagan för Wroxham skola utanför London, menar Alison Peacock, skolans rektor. Reportage Monica Esborn.

10  

BETT-plock
I januari var det dags för årets största mässa kring IT och lärande, BETT i London. DIU arrangerade resa, seminarier med mer under BETT. Läs reflektioner och rapporter från några av DIUs deltagare på BETT.

15 html  

Lärare lär lärare – framgångsrecept
På DIUs seminarium under BETT talade Les Foltos om kompetensutveckling av lärare som bygger på ett kollegialt samarbete, där lärare uppmuntrar, stöder och lär varandra. Ulf Jämterud rapporterar.

18  

Plocket

20 html  

Vårt informella cv är under construction
Vid sidan av de välformulerade vi kan skriva om oss själva, skapas hela tiden ett informellt cv av de spår vi lämnar på nätet, skriver Stig Roland Rask.

22  

Debatt: Facebook spelar roll i skolans värld
Vi lärare måste utbilda oss i Facebook, så att vi kan utbilda eleverna för samhället utanför den skyddade verkstad som i dagligt tal kallas skola, skriver Peter Ellwe.

24 html  

Samhällsbygge med datorspel – väckte intresse kring hemstaden
Fungerar det att använda dataspel i undervisningen? Fredrik Blomster på Stadsgårdsskolan i Jönköping använder bland annat SimCity med sina elever på högstadiet.

27  

Bättre resultat med egen dator
Forskningen visar på en stor positiv potential i satsningarna på egen dator till eleverna, men för att nå dit behövs samordnade insatser. Det räcker inte att bara köpa in datorerna, skriver Jan Hylén och Åke Grönlund.

30 html  

Egen dator löser inte alla problem
Utmaningen är inte bara att använda datorn i undervisningen, utan att förstå hur förutsättningarna för utbildning och lärande förändras i ett digitaliserat samhälle, skriver Martin Tallvid.

32 html  

Från hetsig debatt i klassrummet till gemensam dialog i sociala medier
En positiv effekt med sociala medier är att fler elever deltar aktivt i diskussionen, och att alla elver får utrymme, skriver Martin Löfgren och Per Ahlkvist, Karlshamn.Datorn i Utbildningen nr 1 2011. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 11]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 110225