Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.

 


Innehåll/DIU nr 2/2015


5   Ledaren: Användare, utvecklare, innovation!
Digitalt förstärkta lärare blir ett strå vassare, skriver Peter Becker i ledaren.

TEMAN i DIU 2/2015
Tema: Fem kommuner
Skolhuvudmän som arbeta för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan: Juryn föt utmärkelsen Guldtrappan 2015 har valt ut fem finalister. DIU tecknar en översikt.
Sandviken, sid 10, Falkenberg sid 12, Botkyrka sid 14, Sundsvall, sid 16 och Sollentuna sid 18.
Djupare bilder ges på konferensen Framtidens lärande den 6-7 maj.

Tema Trender: Digitalt tänkande och skapande
Becker: Vad är datalogiskt tänkande, sid 22
Rask: Nöden är uppfinningarnas moder, sid 26
Stoll: professionella lärgemenskaper, sid 28
Möllstam: Aktivitet föder lärande, sid 30
Jensinger: Debatt - Öppna spjäll, sid 32
Svantesson: en kommentar, sid 34
Kronkvist: Källkritik för vuxna, sid 36
Bjurefors: lärplatta och visionen om medier och delaktighet, sid 38
Lindgren: Skärminspelning och lärarnytta, sid 40
Viklund: Förskolans mediearbete, sid 42


6   Dags att digitalisera de nationella proven
Frågan om en digitalisering av det nationella provsystemet är högaktuell. Stig Roland Rask ger en nordisk överblick inför Framtidens lärande.
8   TEMA: Fem kommuner inspirerar
Snart är det dags att dela ut utmärkelsen Guldtrappan för första gången, de fem finalisterna inspirerar och delar med sig.
10   Sandviken
Skolutveckling och förändrad praktik tillsammans med forskare
12   Falkenberg
Förändrad klassrumspraktik och forskningsförankring för att alla ska lyckas. Här ett utdrag ur temat på DIUs webb.
14   Botkyrka
En gemensam resa. Samarbete och en förändrad kultur. Här ett utdrag ur temat på DIUs webb.
16   Sundsvall
Leda och lära – med eleverna i fokus.
18   Sollentuna
En kommun som vågar pröva.
22   Digitalt tänkande och skapande
Vad är datalogiskt tänkande, varför är det viktigt och var hör det hemma i skolan? Det är ett av de teman som tas upp på Framtidens lärande, 6-7 maj
24   Plocket
26   Nöden är uppfinningarnas moder
Det är bara när vi utmanas som vi utvecklas och det är utanför trygghetszonerna som vi blir kreativa, skriver Stig Roland Rask.
28   Louise Stoll: Tillit viktig ingrediens i professionella lärgemenskaper
– Utanför lärzonen finns nämligen zonen där vi känner panik och befinner vi oss i den kan vi inte lära oss någonting, säger Louise Stoll, professor University of London.
30   Lärande situationer: Aktivitet föder lärande
Varför skulle jag avbryta en aktivitet som bevisligen är engagerande och lärorik? Jacob Möllstam om ett dilemma.
32   Debatt: Öppna spjäll
Öppna nät är en teknisk fråga som vi i skolan bör driva, menar Edward Jensinger.
34   Debatt: Digital öppenhet och frihet – en komplex fråga
Lars Svantesson, it-chef i Botkyrka, i en kommentar till Edward Jensingers artikel ”Öppna spjäll”.
36   Källkritik för vuxna
Åsa Kronkvist om källritik för vuxna i sociala medier.
38   Test av lärplatta: Liten billig Androidplatta med god prestanda
Hur kan visionen om medier och delaktighet ta sig uttryck i mötet med de allra yngsta barnen?
40   Skärminspelning och lärarnytta
Skärminspelningsverktyg som stöd för lärare och elever
42   Inspiration och eftertanke kring förskolans mediearbete
Hur kan visionen om medier och delaktighet ta sig uttryck i mötet med de allra yngsta barnen?

Full tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 2-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 150320