Fortbildning

  • Ledaren: Kunskapens äpplen odlar vi själva
    Fortbildning, praktik, dialog med forskning, självstyrt lärande, Guldäpplet, Kunskapspriset,
    Peter Becker : 10/6    Läs mer
  • PIM i Ystad: En medierik skola
    Analysera bilder, PIM, fortbildning, Martin Ekholm, Ann-Christine Demred, Backaskolan, Ystad
    Carina Näslundh : 09/3
  • Från förskola till gymnasium – alla pedagoger pimmar
    Fortbildning för lärare, PIM, Gymnasielärare och PIM, Skolledarens roll
    Carina Näslundh : 08/8
  • Göteborg: Utveckla skolan med IT
    Bildbehandling, Fortbildning
    Carina Näslundh : 05/1
  • Efter-ITiS i Danderyd: Ensam blir stark i nätverk
    Föreningen DAtorn i utbildningen Regiongrupp, Efter-itis fortbildning
    Helena Resele-Tidén : 04/8    Läs mer
  • Lärarsamverkan på webben bidrar till skolutveckling
    Kompetensutveckling, fortbildning, Teknikprogram
    Carina Näslundh : 04/5    Läs mer
  • SVIT04: Medier, skapande och lärande konferenser över hela landet
    Föreningen DIU, Fortbildning
    Peter Becker : 04/4
  • SVIT 04 – regionala konferenser den 2 november
    Regional konferens fortbildning, Medier, skapande och lärande
    Peter Becker : 04/3    Läs mer
  • En före detta handledares dagbok eller konsten att skriva ut bilder på en A4
    Arbetslag, Fortbildning
    Gunilla Celén : 04/1
  • Vi möts den 2 november!
    Föreningen DIU, Fortbildning
    Peter Becker : 04/1
  • Rapport från konferensen Nätkulturer i Stockholm
    Fortbildning, Konferens
    Peter Becker : 04/1
  • Konferens på distans
    Konferens, Fortbildning
    Bosse Andersson : 03/8
  • Skolledare utbildas i Karlsborg
    Lärmiljöer, Fortbildning
    Bosse Andersson , Carina Näslundh : 03/7
  • Flexibel fortbildning i Sandviken
    Distansutbildning, Fortbildning
    Kåre Skantz : 02/8
  • SVIT 04 – regionala konferenser den 2 november
    Regional fortbildning konferens, Medier, skapande och lärande
    Peter Becker :    Läs mer
  • Datautbildning med nytta!
    Datakörkort, Fortbildning
    Peter Becker , Carina Näslundh : 98/3
  • Premiär i Trollhättan
    Fortbildning, IT och skola
    Red : 98/3
  • Bra Wordkurs på cd
    Recension, Fortbildning
    Fredrik Hansson : 98/2
  • Nyckeln: fortbildning!
    Skola och IT, Fortbildning
    Thomas Lingefjärd , Mikael Holmquist : 98/2    Läs mer
  • Fortbilda dig på hemmaplan!
    Fortbildning, Internet
    Carina Näslundh : 98/2
  • Sävsjö: Liten kommun satsar stort
    Fortbildning, IT-strategi
    Caina Näslundh , Jan Holmqvist : 98/1    Läs mer
  • DiU tar stickprov på IT-planer
    Fortbildning, IT-strategi
    Peter Becker : 98/1
  • Stöd i vardagen är modellen i Överkalix
    Fortbildning, IT-strategi
    Carina Näslundh , Ulla Karolin : 98/1    Läs mer
  • Egen arbetsplats, dator och körkort
    Fortbildning, IT-strategi
    Carina Näslundh , Per Petersén : 98/1
  • Herr Wickes försök att fortbilda sig
    Fortbildning, IT-strategi
    Kurt Wicke : 98/1    Läs mer
  • Intenet97: Introduktion till Internet
    Fortbildning, Recensioner
    Kurt Wicke : 98/1
  • Simultan/MS Word: Självstudiekurs på cd-rom
    Fortbildning, Recensioner
    Fredrik Hansson : 98/1
  • Idébok för lärare
    Fortbildning, Recensioner
    Fredrik Hansson : 98/1
  • Dagbok från en ITiS-handledare
    ITIS , Fortbildning
    Gunilla Celén : 99/6    Läs mer
  • Det goda samtalet
    Fortbildning, Ledare
    Peter Becker : 99/5    Läs mer
  • På gång under hösten
    ITIS, Fortbildning
    Carina Näslundh , Bosse Andersson : 00/5
  • Höstkonferenser kring lärande och utbildning
    Fortbildning
    Red : 00/5
  • Itis blev svaret - vad var frågan?
    ITIS, Fortbildning
    Ann-Marie Pendrill : 00/5    Läs mer
  • Dagbok från en ITiS-handledare
    ITIS, Fortbildning
    Gunilla Celén : 00/4    Läs mer
  • Från vision till verklighet i Varberg
    Fortbildning
    red : 00/4
  • Planera för höstens konferenser, seminarier och fortbildning
    Fortbildning
    Red : 00/4
  • Handledaren, en nyckelfaktor
    Ledare, Fortbildning
    Peter Becker : 00/3    Läs mer
  • Årets arbetslag får utmärkelse
    ITIS, Fortbildning
    Red : 00/3
  • Dagbok från en ITiS-handledare
    ITIS, Fortbildning
    Gunilla Celén : 00/3    Läs mer
  • Skolans IT-strategi: Inte bara teknik
    IT-strategi, Fortbildning
    Carina Näslundh : 00/2    Läs mer

Antal träffar: 40

[Åter till början av sidan]     [Göra en ny sökning]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 080120