Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 2/2014

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren: Ge lärarna förutsättningar!
Det handlar om systematiskt delat utvecklingsarbete, som kan bidra till delande av erfarenheter och till kollegial utveckling, skriver Peter Becker i ledaren.

INFÖR FRAMTIDENS LÄRANDE 10-11 APRIL:

TEMA 1: PROFESSIONERNA OCH SKOLA PÅ VÄG MOT EN DIGITAL STRATEGI
Ge lärarna förutsättningar!, ledaren sid 5
Matz Nilsson, Skolledarna, om ledarskapet, sid 12
Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, om lärarnas uppdrag - och skolans, sid 14
Bo Jansson, Lärarnas riksförbund om lärarnas roll i digitaliseringen sid 16
Unos uno, slutrapport efter tre års satsningar i svenska kommuner, sid 22
Tid för tillbakablickstankar, Stig Roland Rask ger ett perspektiv, sid 10
Utmärkelsen Guldstegen, kommuner i framkant, sid 17
Sabrering av en IT-stategi, en dröm av Daniel Sandin, sid 38

TEMA 2: SKOLA, ENTREPRENÖRSKAP OCH FRAMTIDENS JOBB
"Sakernas internet" och digital kreativitet i skolan, intervju med Kristina Höök, huvudtalare på FL2014, sid 26
Digital verkstad - ett framtidsrecept, Peter Becker, sid 28

6   Slöjdläraren som kan vara på hundra platser samtidigt
Leif Blomqvist, slöjdlärare i Borås kan inte tänka sig en slöjdsal utan digitala inslag.
10   Tid för tillbakablickstankar
Vår generation – oavsett hur gamla vi är – har varit med om en teknikutveckling som saknar motstycke i människans historia, skriver Stig Roland Rask.
12   Inte antingen eller – utan både och ...
– Det märkliga är att vi inte redan har en gemensam nationell strategi för digitaliseringen av skolan. Det säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund, i en intervju om ledarskap av Monica Esborn.
14   IT är inget frivilligt uppdrag för lärare...
– Vi har styrdokument som säger att det ligger i vårt uppdrag som lärare att använda IT, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.
16   Lärarens roll allt viktigare när skolan digitaliseras
– Det revolutionerande med IT i undervisningen har vi ännu inte sett, det kommer i framtiden, säger Bo Jansson ordförande i lärarnas Riksförbund.
17   Utmärkelsen Guldstegen
Nu uppmärksammas kommuner som satsar på digital skolutveckling. Stiftelsen DIU och SKL initierar ny utmärkelse.

20   Skolarbete för en världspublik
Det handlar om att nå längre tillsammans, säger Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige, ny partner i Framtidens lärande.
22   En-till-en ett långsiktigt förändringsprojekt
Skolornas kvalitet förstärks med 1:1, antingen till det bättre eller till det sämre, skriver Jan Hylén, angående årsrapporten från forskningsprojektet Unos Uno.
25   Skolan tar lätt på it-frågorna
Skolan är en arbetsplats som tar lätt på IT-frågorna, menar Ulli Samuelsson, Högskolan Jönköping.
26   ”Sakernas internet” och digital kreativitet i skolan
– Digital kompetens bör alla ha och den bör grundläggas i skolan, för risken finns att detta annars blir en klassfråga, säger professor Kristina Höök.
28   Digital verkstad - ett framtidsrecept
Praktisk problemlösning och digital kreativitet är ett tema på Framtidens lärande 2014. Det handlar om att lära sig ta makten över sin egen it-miljö, skriver Peter Becker.
32   Skolarbetet gav eko i medierna
Skoluppgiften resulterade i en debattartikel i Aftonbladet och 14-åriga Julia Essells kritik av sexismen i datorspel väckte stor uppmärksamhet i sociala medier.
34   Med plutmun eller pokerfejs
Klas Viklund om unga som utforskar identitet i sociala medier och Statens Medieråds studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet.
38   Sabrering av en IT-strategi
Daniel Sandin drömmer sig bort i en betraktelse kring it och skolans uppdrag.
41   Barnexperimentet – tankeväckande och läsvärt
Det är en självklarhet att varje minut av varje lektion, i grundläggande mening, alltid ska vara lärarledd, skriver Stig Roland Rask i en recension av Barnexperimentet.


Datorn i Utbildningen nr 2-2014. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 14]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 140321