Startsidan


Veckans fråga: Mini

Veckans fråga: Junior

Om tävlingen

Vinnare, uppgifter och lösningar:
Vinnare vt2010
Mini / Junior
Vinnare ht2009
Mini / Junior
Vinnare vt2009
Mini / Junior
Vinnare ht2008
Mini / Junior
Vinnare vt2007
Vinnare ht2006
Vinnare vt2006
Vinnare ht2005
Vinnare vt2005
Vinnare ht2004
Vinnare vt2004
Vinnare ht2003
Vinnare vt2003
Vinnare ht2002
Vinnare vt2002
Vinnare ht2001
Vinnare vt2001
 
  Om tävlingen

Regler
Varje fredag kl 8.00 läggs sökuppgifter ut, en för Mini (7-9 år), en för Junior (10-15 år). Elever inbjuds lösa uppgiften med Internet-sökningar. Lösningar redovisas genom webbformulär. I svaret ska metod att söka beskrivas, hur sökningen gjorts, vald av sökord. Vad tror du om resultatet, kan det stämma?
Svar ska lämnas senast kl 18 torsdag veckan efter.

Bland insända och väl motiverade lösningar väljs varje vecka en Sökmästare i varje del, Mini respektive Junior. Vi inriktar oss på problemlösande uppgifter med krav på redovisning av sökvägar och värderingar av information och inte bara "rätta svar". En väl motiverad lösning i Mini respektive Junior premieras varje vecka.

Bedömning sker efter redovisning av resultat och sökmetod, och motivering av val. Här premieras både kunnande och fantasi.

Veckans vinnare får ett USB-minne med figurerna Morgan och Madde som pris.

Syfte
Syftet med tävlingen är att bredda och fördjupa det kvalitativa användandet av Internet som källa i skolarbetet. Det är viktigt att kunna använda sig av olika sökmöjligheter på nätet och att fundera över vilka sökvägar man använder. Vi vill medverka till en "aha"-upplevelse genom den här tävlingen. Det ska vara kul och kännas viktigt att ta reda på saker, både för sin egen skull och för "pluggets".

Medverkande och arrangörer
Illustrationerna med figurerna Morgan och Madde görs av Jens Ahlbom, uppgifter och bedömning av bidragen görs av Morgan Holm och Madelene Hartwig. Konceptet för tävlingen och karaktärerna har skapats av Peter Becker, chefredaktör för DIU.

Arrangör är tidskriften DIU/Datorn i Utbildningen med stöd av .SE/Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Kontakta oss per e-post: sokmastare@diu.se

Sökmästaren 2001-2007

Sökmästaren är ett initiativ från tidskriften DIU, Datorn i Utbildningen. Arrangörer under perioden 2001-2007 var Skoldatanätet och tidskriften DIU. Sökmästartävlingen drevs inom ramen för kampanjen Det unga Internet med stöd från EU. Kampanjen drevs i samarbete mellan Medierådet och Myndigheten för skolutveckling och delfinansierades av EU-kommissionens handlingsprogram Safer Internet Programme.

Lena Müller ansvarade från tävlingens start för tävlingsuppgifter och bedömning av lösningar, och efterträddes sedan av Maud Hell, bibliotekarie på Vikingaskolan i Lund. Vi tackar Lena och Maud för deras insatser under alla år!

Styrgrupp 2001-2007 var Christina Szekely, Myndigheten för skolutveckling och Peter Becker, Datorn i utbildningen.